English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

انتقال سه تن از بازداشت شدگان 13 فروردین تبریز به اداره اطلاعات

آذوح: براساس اخبار دریافتی شمار زیادی از بازداشت شدگان روز 13 فروردین تبریز به قید وثیقه 5 تا 10 میلیونی آزاد شده اند. آزادی این افراد که در تجمع اعتراض آمیز حمایت از دریاچه اورمیه در میدان آذربایجان حضور به هم رسانده بودند؛ تحت تاثیر فشار افکار عمومی صورت گرفته است.

در همین حال گفته می شود سه تن از بازداشت شدگان به اسامی حبیب پورولی، جلیل علمدار میلانی و حجت مختارزاده به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده اند. هر سه این افراد از فعالین مدنی آذربایجان بشمار می روند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter