English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

Güneydə insan haqlarının pozulması ilə bağlı son məlumatlar (16.04.2012÷30.05.2012

AZOH: 16 aprel: ustad Həsən Dəmirçi təbrizin inqilab məhkəməsinə çağirilib.

10 min dollar vəsiqə ilə azadlıqa buraxılıb. çağırılmaq nədəni türkcə yazə çap etməkdir.

18 aprel: Ərdəbilin məhkəmələrin rəisi dedi bu ilin içində 85 nəfər ərdəbildə dara asılacaqdır. o bu 85 nəfərin narkotik maddələrlə bağlı cəzalanmaqlarını deyib. ama olabilsin ki olarin içində siyasi fəallarda olsun.

23 aprel: yaşar cəbrəilinin məhkəməsi keçirildi. suçu türkcə şeir oxumaqdır.

25 aprel: Məhsa Mehdizadə 1il həbsə cəzalandı. suçu nizamın əleyhinə təbliğ etməkdir.

26 aprel: Təbriz, Tehran və Zəncan dostaqında saxanılan milli fəalların adı: ibrahım rəşidi, rüzbeh səadəti, mehrdad kərəmi, əfşin şəhbazi, məhəmməd əhədi, salar turi, vəhid həbibçişmə, məmmədriza hadi, rəsul bədəli, zeynal xeyri, məcid xoşəxtər, məmmədhuseyn cəfərpur, fərdin muradpur, şahrix zəmani, məmməd cərrahi, hutən kiyan, əmir bənayi kazimi, nasir müqtədirzadə, hadi ustadi, behnam şeyxi, əsədullah əsədi, səid mətinpur, məmmıdriza cəhangirpur.

30 aprel: əsədüllah əsədi 10 il həbsə cəzalandı. suçu pantürkismdir.

1may: mürtüza muradpur tutuqlandı.

2 may: iki quzey azərbaycanlı şair irandan azərbaycana dönərkən tutuqlandılar. şəhryar hacizadə və fərid huseynof iran ittilaati tərəfindən tutuqlanıb və bəlli dəyil haradadılar.

3 may: bulut salehpur 20 min dollar girovla buraxıldı.

4 may: behzad xudayari və təqi movlayi marağada tutuqlandılar.

5may: bulut salehpur yenidən tutuqlandı.

6 may: qoşaçaylı 17 yaşındakı gənc səhənd novbəxt, 4il həbsə cəzalandı. suçu türkcə kitabları paylaşmaqdır. o keçən il tutuqlandığı zaman 40 gün işkəncəyə məruz qalmışdı.

7 may: behnam çeyxi məhkəməyə getdi.

8 may: nasir müqtədirzadə zindanda buraxıldı.

9 may: salar turi və vəhid həbibçişmə dostaqdan buraxıldılar.

16 may: daryuş təbbaxi, sulduzlu milli fəal ki 2006 hadisələrində gözlərinə güllə dəymişdi, o güllələrin nəticəsində şəhid oldu. o zaman duqturlar güllələrin neçəsini çıxardırlar, ancaq saçmələrin birisi yaddan çıxır və beynində qalır. o saçmə nəhayətdə çirk edir və təbbaxi şəhid oludr.

17 may: milli fəal saman cəhanpur təbriz biliyurdundan atılıbdır.

19 may: əli aqazadə tutuqlandı.

22 may: təbriz və urmu aksiyalarında 100ə yaxın insan tutuqlandı ki 21 nəfərin adı bəlli olubdur: əfsanə tovqir, huseyn əhmədiyan, mehrdad cəlalifərd, saman həbəşiyan, bəhram cəfəri, behnam cəfəri, esgər xanyari, həmid nəqudi, mehrdad rəha, ruhullah xani, israfil umidi, müstafa əvəzpur, əli aqazadə, əli hamid iman, məmməd iskəndərzadə, əkbər muhacir, həsən mirzaxani, əkbər gülməmmədi, saman sadiqpur, sasan sadiqpur, mehran kişavərz. xəbərlərə görə tutuqlananlar şiddətlə içkəncə altındadılar ki etiraf edələr biganə dovlətlərdən pul alıblar.

25 may: xiyava gəzmək uçun gedən 35 milli fəalin avtobosu yolda saxlanıldı və hər 35 milli fəal tutuqlandı. olarin bir sirasının adları: mənsur seyfi, vəfa həmidzadə, aydın zakir, mehdi usuli, Mehdi məhmudzadə, fərhad sırvinaz, səccad sərvinaz, siyamək seyfi, ramin musəvi, behzad şərqi, vəhid xavəndi, məcid haşimiyan, məzahir aqaməlizadə, bəhmən qurbani.

29 may: 6 ay zindan və işkəncədən sonra ibrahim rəşidi, mehrdad kərəmi, ruzbeh səadəti, məmmıd əhədi və əfşin şəhbazi hər birisi 200 min dollar girovla azadlıqa buraxıldılar.

30 may: şahrux zəmani Təbriz zindanından yəzd zindanına köçuruldu. səbəbəi bəlli dəyil.

AZOH

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter