English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

مصاحبه ی آذوح با خانم افسانه سولدوزلو، فعال ملی و حقوق زن+ ویدیو

آذوح: جنبش زنان در آذربایجان جنوبی مساله ای است که باید بسیار پیشتر و بیشتر از این به آن پرداخته می شد. جنبشی که در عین برخورداری از پتانسیلی بسیار عظیم، تاکنون آنگونه که باید نتوانسته مجال بروز یابد.

برای یافتن عوامل و مشکلات پیش روی جنبش زنان آذربایجان جنوبی تصمیم گرفته شد مصاحبه هایی  با فعالین ملی-سیاسی و به ویژه فعالین حقوق زن در آذربایجان ترتیب داده شود.

در اولین مصاحبه، شما را به شنیدن صحبتها و نظرات فعال ملی، فعال حقوق زنان و مسئول بخش زنان شورای بین المللی ترکان آذربایجان جنوبی، خانم افسانه سولدوزلو دعوت می نماییم.

برای دیدن این مصاحبه بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter