English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

پروژه ها برای نجات دریاچه ارومیه تنها 30 درصد پیشرفت داشته است

آذوح: مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی گفت: برخی پرو ژه ها برای نجات دریاچه ارومیه تنها 30 درصد پیشرفت داشته است.

حسن عباس نژاد در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس، درباره انتقال آب از سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه، گفت: درباره دریاچه ارومیه برخی پروژه ها در حال انجام است اما برخی دیگر نیز با توجه به تأمین اعتبار امسال انجام می شود.

وی در ادامه گفت: یکی از این پروژه ها تغییر و تبدیل نحوه کشت و استفاده از سیستم آبیاری قطره ای است که باید صورت گیرد.

مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی تصریح کرد: برخی پروژه های اولویت دار در سال جاری اجرایی می شوند. عباس نژاد بیان کرد: بارور کردن ابرها، انتقال بین حوزه ای آب، تغییر الگوی کشت از پروژه های تعریف شده است.

وی افزود: تغییر الگوی کشت از امسال با تأمین اعتبارات اجرایی می شود. عباس نژاد همچنین درباره بارور کردن ابرها در ارومیه گفت: گزارشی درباره اجرای طرح بارور کردن ابرها تاکنون برای محیط زیست ارسال نشده است.

آینانیوز

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter