English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

مردم دو روستای تاکستان نیز از پرداخت قبض های گاز خودداری کردند

آذوح: مردم روستای شال از توابع تاکستان، دست به تجمع اعتراضی درمقابل ادارهگاز زدند و در حالیکه قبض های گاز را جمع کرده و داخل کیسه ای ریخته بودند اعلام کردند که قبض ها را نخواهند پرداخت.

در یکی دیگر از روستاهای تاکستان مردم قبض ها را پاره کردند و از پرداخت آنها خودداری کردند. طبق این گزارش، هرروزه پیام های زیادی از طریق اس ام اس برای تشویق مردم برای ندادن قبض ها پخش میشود.

سولگوناذ

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter