English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

فیلم: توهین بیشرمانه به ترکها در فیلم سینمایی ساخته شده در ایران

آذوح: توهین به ترکها در ایران پایانی ندارد.

روزنامه، فیلم، مراسمهای رسمی و غیر رسمی، مراکز اداری و... انواع وسیله ها و مکانهایی است که بی وقفه به توهین به ترکهای آذربایجان مشغولند و می توان نمونه های بسیاری را در این موضوع مثال آورد.

به گزارش آذوح در یکی از آشکارترین این توهینها، در فیلم "طعم گیلاس" ساخته ی عباس کیارستمی، بازیگر این فیلم در یک صحنه به مخاطب خود یک "جوک ترکی" می گوید!!!

اشتباه نشنیده اید!. بازیگر فیلم در این بخش از فیلم واقعا یک جوک ترکی نقل می کند و به تمسخر ترکها پرداخته و آنها را ساده و بی عقل نشان می دهد. جالبتر آنکه کارگردان فیلم با زیرکی تمام در این صحنه با استفاده از یک بازیگر مثلا ترک، در صدد القای این است که یک فرد ترک "دوست دارد" جوک ترکی بگوید و دیگران تقصیری در این مورد ندارند. کما اینکه در این صحنه از فیلم بازیگر می گوید: "ناراحت نمی شوید که یک جوک ترکی بگویم؟"

و سپس به گفتن جوک می پردازد. مضمون این جوک شنیع تقریبا به این شکل است:"یک ترک به مطب دکتر می رود و می گوید که تمام بدنم درد می کند. دکتر می پرسد از کجا فهمیدی تمام بدنت درد می کند. ترک جواب می دهد چون انگشتم را به هرجای بدنم می زنم درد می گیرد. دکتر جواب می دهد: تو نمیفهمی، این به این معنی است که انگشتت درد می کند نه اینکه بدنت".

برای دیدن این صحنه ی چندش آور بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.youtube.com/watch?v=RG8Qn5h0neM&feature=youtu.be

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter