English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

گزارشي جديد از دستگير شدگان روز 13 فروردين سال 90

آذوح: طبق اخبار رسيده 5 نفر از قهرمانان آذربايجانی و حماسه سازان روز 13 فروردين 90 به نامهاي حبيب پورولي ، سعيد سيامي ، علي سليمي ، جليل علمدار ميلاني ، حجت مختارزاده كه به جرم اعتراض مدني نسبت به خشك شدن درياچه اورميه در ميدان آذربايجان تبريز از سوي نيروهاي امنيتي ايران دستگير شده بودند هم اكنون در زندان تبريز در قسمت بازداشتگاه موقت به سر مي برند .

بر اساس اطلاعات دريافتي اين عزيزان در روزهاي دوشنبه و سه شنبه به تاريخهاي 29 و 30 فروردين به دادگاه تبريز برده شده اند كه هنوز از چگونگي و قرار داده شده از سوي دادگاه تبريز شعبه 4 به رياست قاضي هاشم زاده خبري در دست نيست .

همچنين در بين اين عزيزان دوستان ديگري به اسامي : شهروز دانشجوي الكترونيك ساكن شهر مراغه ـ مولوي ، تقي ساكن شهر مراغه ـ مولوي ، بهزاد خداياري بچه مراغه كه در تاريخ 17/1/1390 و فريدون احمديان كه در تاريخ 11/1/1390 در جريان بازيهاي تراختور دستگير شده اند ، به چشم ميخورد . اين افراد همراه با دستگير شدگان روز 13 فروردين در بند بازداشتگاه موقت به سر مي برند .

عدم پاسخگويي روشن و بلاتكليفي در مورد اين عزيزان باعث نگراني خانواده هاي آنها شده است . لازم به ذكر است دادگاه پشت درهاي بسته و بازداشت شدگان فاقد وكيل براي اعاده حقوق خود بوده اند .

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter