English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

داستان به کارگیری بنی هاشمی و برکناری حسن محمدیاری در زندان تبریز

آذوح: از تبریز خبر می رسد که حسن محمدیاری از پست مدیرکل سازمان زندان های استان آذربایجان شرقی برکنار شده و در پست مدیر کل سازمان زندان های استان همدان به کار گمارده شده است و به جای حسن محمدیاری فردی با پیشینه ای ناروشن به نام بنی هاشمی در پست مدیرکل سازمان زندان های استان آذربایجان شرقی به کار گمارده شده است. گفته می شود چند تن که نام خانوادگی آنها نیز بنی هاشمی است از سرکوبگران دانه درشت رژیم ولایت فقیه در سازمان های سرکوب رژیم در تبریز و آذربایجان هستند. از پیشینه بنی هاشمی به ویژه در زمینه همکاری وی با سازمان های شکنجه و سرکوب دشمنان رژیم کسی چیزی نمی داند چرا که چنین کسانی سال ها در دستگاه های سرکوب و شکنجه رژیم ولایت فقیه مانند اداره اطلاعات کار می کنند و سرانجام در پست هائی مانند مدیرکل سازمان زندان های استان به کار گمارده می شوند!

عکس حسن محمدیاری:

گفته می شود که برکناری حسن محمدیاری و چند تن دیگر از کارکنان زندان تبریز و به روی کار آمدن بنی هاشمی برای کشته شدن یکی از زندانیان به نام محمد رنگ گری در زندان تبریز بوده است. محمد رنگ گری دو سال در زندان تبریز زندانی بود. محمد رنگ گری معروف به مهدی از اهالی بستان آباد (شهر کوچکی در ۵۰ کیلومتری تبریز) بود و با داشتن ۳۷ سال سن چهار فرزند داشت. محمد رنگ گری در بند ۱۰ یا بند شهرستان معروف به بند متادون زندانی بود. روز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ماه رمضان هنوز به پایان نرسیده بود و خوردن و آشامیدن برای زندانیان ممنوع بود اما محمد رنگ گری چون بیمار بود ناچار شد پس از نیمروز به همراه داروهایش اندکی خوراکی بخورد و آب بیاشامد. در این هنگام مزدوران گرداننده زندان تبریز محمد رنگ گری را به بهانه روزه خواری و توهین به اسلام! با مشت و لگد و سیلی و تازیانه و باتوم و در حالی که بینیش شکسته بود و لبش پاره شده بود و از سر و رویش خون می چکید کشان، کشان به بند ویژه سلول های انفرادی بردند. محمد رنگ گری در زیر بارانی از مشت و لگد هر اندازه التماس کرد و با داد و فریاد گفت که بیمار است و ناچار بود دارو بخورد و آب بیاشامد دژخیمان زندان تبریز گوش شنوائی برای شنیدن سخنان او نداشتند!

یکی از دژخیمان زندان تبریز به نام چاوشی که معاون زندان تبریز بود به همراه دژخیمان دیگری مانند: شهرام رضازاده، عبدول محمدپور، رستمی، تیمورزاده و چند تن دیگر که هنوز شناسائی نشده اند محمد رنگ گری را پس از بستن دو دستبند به دو دستش از میله های بند سلول های انفرادی آویزان کردند! و سپس کتک زدن به محمد رنگ گری را دنبال کردند و تا بامداد روز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ محمد رنگ گری از دستانش آویزان ماند! هنگام بامداد چاوشی معاون پیشین و برکنار شده زندان تبریز و شهرام رضازاده دو زندانی دیگر به نام های بهزاد زارع حسنپور و یوسف فتحعلی نژاد را با تهدید و عربده کشی و مشت و لگد ناچار کردند که پیکر خونین و لت و پار شده محمد رنگ گری را به بهداری زندان تبریز ببرند و در گزارش بهداری زندان تبریز نوشته شد که محمد رنگ گری بر اثر خونریزی داخلی با دلایلی نامعلوم مرده است!

پس از شکایت خانواده محمد رنگ گری در بیدادسرا و ظلمگستری تبریز و پیگیری ها و دوندگی های فراوان این خانواده دردمند، قرار مجرمیتی الکی و تشریفاتی درباره هفت تن از دژخیمانی که در کشتن محمد رنگ گری دست داشتند صادر و پس از سپردن وثیقه ای شل و ول، مزدوران با خنده و قهقهه و چهچهه و بی آن که حتی یک روز زندانی شده باشند بیدادسرای تبریز را ترک کردند! برای مردمفریبی ظاهرا این دژخیمان از کار برکنار شدند اما همه می دانند که این برکناری برای ظاهرسازی است و این مزدوران در آینده در دستگاه های دیگر سرکوب رژیم گنداب و لجن ولایت فقیه به کار گمارده خواهند شد! و سرانجام برای مردمفریبی بیشتر حسن محمدیاری هم از کار برکنار شد و به جای او بنی هاشمی به کار گمارده شد!

آذوح

عکس بنی هاشمی:

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter