English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

اخراج كارگران كارخانه شیشه میرال در آذربایجان به دنبال حذف یارانه ها

آذوح: كارخانه شیشه میرال در شهرك صنعتی نزدیك بوئین زهرا بوده و شیشه ها ی خودروها را تولید میکند.

بعد از حذف یارانه ها، همه كارگران شیشه میرال اخراج شدند. كارخانه شیشه میرال از دیماه ٨٩ و بعد از اجرای طرح ضد مردمی حذف یارانه ها، همه كارگرانش را اخراج كرده و تنها ١٠ كارگر در این شركت بزرگ باقی مانده اند

كارخانه شیشه میرال از دیماه سال ٨٩ و بدنبال حذف یارانه ها در بخش صنعت و تولید ، و ده برابر شدن قبض های گاز و برق و آب، گران شدن مواد اولیه، گران شدن هزینه حمل ونقل و اشباع بازار از جنسهای خارجی كه ارزان قیمت تراز قیمت تمام شده در این كارخانه میباشند، دیگر توان ادامه تولید را نداشته به صورت  دسته های  چند نفره كارگرانش را  اخراج كرده است و در حال حاضر تنها ١٠ كارگر در این كارخانه باقی مانده اند.

شهرستان بویین زهرا در آدربایجان در جنوب استان قزوین در دامنه های شمالی رشته کوه رامند بنا شده است . از شمال به شهرستان قزوین و از غرب و شمال غربی به شهرستان تاکستان و از شرق و جنوب و جنوب غربی به استانهای تهران – مرکزی و همدان محدود می شود . راه های ارتباطی بويين زهرا به شهرستان های اطراف از نوع جاده های اصلی و آسفالته است به اين ترتيب دست رسی اين شهرستان به تهران، ساوه،‌ قزوين و تاكستان به سهولت مقدور و ميسر است. بويين زهرا درفاصله پنجاه كيلومتري شهر قزوين قرار گرفته است. شغل اصلی مردم بويين زهرا كشاورزی است . طبق سرشماری سال 1375 شهرستان بويين زهرا 109707 نفر جمعيت داشته است.

سولگوناذ

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter