English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

تحرکات لابی ارمنی در تهران با نزدیک شدن به روز 24 آوریل+ تصاویر

آذوح: با نزدیک شدن به روز 24 آوریل لابی ارمنی در تهران توهینهای خود به ترکها را بیش از پیش ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار آذوح از تهران از عصر پنج شنبه ی گذشته در برخی از نقاط تهران همچون خیابانهای کریم خان و حافظ، شعارهایی نژادپرستانه و توهین آمیز نوشته شده است. مرگ بر ترکیه و 24 آوریل سالروز نسل کشی ارامنه، نمونه ای از این نوشته ها می باشند.

در عین حال خبر می رسد همزمان با فرارسیدن روز 24 آوریل، روز ادعای دروغین و ساختگی نسل کشی ارامنه، کلیساهای ارامنه در تهران بر تحرکات ضد ترکی خود شدت بخشیده اند و پوسترهای بسیاری که در آنان ادعاهایی جعلی مطرح گردیده است در این کلیساها و خیابانهای اطرافشان توذیع می شود.

آذوح

http://up.iranblog.com/images/2ldtyu795y6wynh7bksb.jpg

http://up.iranblog.com/images/t302owmfitf2zn41p1ok.jpg

http://up.iranblog.com/images/xlk4xrd9p174dywa2ay.jpg

http://up.iranblog.com/images/5eo2ksy803pjggbhe47.jpg

http://up.iranblog.com/images/dc3pvtil6kdq8vff276.jpg

http://up.iranblog.com/images/sctqarqhbfblakzqnvxz.jpg

http://up.iranblog.com/images/bn2w8ua0qqlv06sjm7.jpg

http://up.iranblog.com/images/re40q6h6gfnx46zt2r.jpg

http://up.iranblog.com/images/nk9qqit1kq7am0t4dsk3.jpg

http://up.iranblog.com/images/b6553xi4lwai7rgs2se1.jpg

http://up.iranblog.com/images/ada865akuwr9b72inard.jpg

http://up.iranblog.com/images/w8iacs85czzoybm3wjv.jpg

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter