English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

"کتابسوزان 26 آذر 1325"؛ نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم- بخش دوم

آذوح: امروز 66 سال و چندین روز از آن واقعه ی شوم و قتل عام فرهنگی گذشته است. روزی که رژیم پهلوی اوج بیشرمی و جنایت را نشان داد و داشته های فرهنگی سرزمین آذربایجان را به آتش کشاند. ملت آذربایجان این فاجعه و قتل عام فرهنگی را نه خواهد بخشید و نه فراموش خواهد کرد. چه رسانه های فارس زبان و به اصطلاح روشنفکران قوم این روز را بایکوت کنند و چه حتی برای آن "جشن کتابسوزان" تدارک ببینند، ملت آذربایجان یک روز، تقاص 26 آذر را پس خواهد گرفت. روز 26 آذر امسال را تعمدا در سکوت خبری سپری نمودیم. تا بلکه در انتهای روز گذشته، فاشیستهای تشنه به خون هر آنچه که نام آذربایجان دارد، خوشحال و سرمست شوند که دانشجویان آذربایجان هم بی خیال "کتابسوزان" شده اند و این جنایت، به زباله دان تاریخ سپرده گردید! 27 آذر، اولین روز 67مین سال قتل عام فرهنگی آذربایجان، کارمان تازه آغاز شده است!

دومین سری از مجموعه های چندین روز آتی تقدیم می گردد.

آرشیو تاریخی روزنامه ی "آذربایجان"، ارگان فرقه ی دموکرات:

بخش دوم: 9 آبان 1324 تا 30 آبان 1324

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=220&catid=2

بخش سوم: 1 آذر 1324 تا 27 آذر 1324

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=218&catid=2

بخش چهارم: 28 آذر 1324 تا 24 دی 1324

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=219&catid=2

بخش پنجم: 25 دی 1324 تا 18 بهمن 1324

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=221&catid=2

گفتنی است بخش اول "مجموعه ی 26 آذر" را می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14593:q-26-1325q-&catid=1:1&Itemid=19

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter