English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

مجموعه ی "کتابسوزان 26 آذر 1325" - بخش سوم*****

آذوح: امروز 66 سال و چندین روز از آن واقعه ی شوم و قتل عام فرهنگی گذشته است. روزی که رژیم پهلوی اوج بیشرمی و جنایت را نشان داد و داشته های فرهنگی سرزمین آذربایجان را به آتش کشاند. ملت آذربایجان این فاجعه و قتل عام فرهنگی را نه خواهد بخشید و نه فراموش خواهد کرد. چه رسانه های فارس زبان و به اصطلاح روشنفکران قوم این روز را بایکوت کنند و چه حتی برای آن "جشن کتابسوزان" تدارک ببینند، ملت آذربایجان یک روز، تقاص 26 آذر را پس خواهد گرفت. روز 26 آذر امسال را تعمدا در سکوت خبری سپری نمودیم. تا بلکه در انتهای روز گذشته، فاشیستهای تشنه به خون هر آنچه که نام آذربایجان دارد، خوشحال و سرمست شوند که دانشجویان آذربایجان هم بی خیال "کتابسوزان" شده اند و این جنایت، به زباله دان تاریخ سپرده گردید! 27 آذر، اولین روز 67مین سال قتل عام فرهنگی آذربایجان، کارمان تازه آغاز شده است!

سومین سری از این مجموعه تقدیم می گردد.

آرشیو تاریخی روزنامه ی "آذربایجان"، ارگان فرقه ی دموکرات:

بخش ششم: 19 بهمن 1324 تا 13 اسفند 1324

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=224&catid=2

بخش هفتم: 14 اسفند 1324 تا 9 فروردین 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=223&catid=2

بخش هشتم: 11 فروردین 1325 تا 3 اردیبهشت 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=222&catid=2

بخش نهم: 4 اردیبهشت 1325 تا 26 اردیبهشت 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=225&catid=2

گفتنی است سری اول "مجموعه ی 26 آذر" را می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14593:q-26-1325q-&catid=1:1&Itemid=19

سری دوم "مجموعه ی 26 آذر" را نیز می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14629:q-26--1325q---------&catid=1:1&Itemid=19

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter