English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

مجموعه ی "کتابسوزان 26 آذر 1325"- بخش چهارم*****

آذوح: امروز 66 سال و چندین روز از آن واقعه ی شوم و قتل عام فرهنگی گذشته است. روزی که رژیم پهلوی اوج بیشرمی و جنایت را نشان داد و داشته های فرهنگی سرزمین آذربایجان را به آتش کشاند. ملت آذربایجان این فاجعه و قتل عام فرهنگی را نه خواهد بخشید و نه فراموش خواهد کرد. چه رسانه های فارس زبان و به اصطلاح روشنفکران قوم این روز را بایکوت کنند و چه حتی برای آن "جشن کتابسوزان" تدارک ببینند، ملت آذربایجان یک روز، تقاص 26 آذر را پس خواهد گرفت. روز 26 آذر امسال را تعمدا در سکوت خبری سپری نمودیم. تا بلکه در انتهای روز گذشته، فاشیستهای تشنه به خون هر آنچه که نام آذربایجان دارد، خوشحال و سرمست شوند که دانشجویان آذربایجان هم بی خیال "کتابسوزان" شده اند و این جنایت، به زباله دان تاریخ سپرده گردید! 27 آذر، اولین روز 67مین سال قتل عام فرهنگی آذربایجان، کارمان تازه آغاز شده است!

چهارمین سری از این مجموعه تقدیم می گردد.

آرشیو تاریخی روزنامه ی "آذربایجان"، ارگان فرقه ی دموکرات:

بخش دهم: 27 اردیبهشت 1325 تا 19 خرداد 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=229&catid=2

بخش یازدهم: 20 خرداد 1325 تا 12 تیر 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=227&catid=2

بخش دوازدهم: 13 تیر 1325 تا 6 مرداد 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=228&catid=2

بخش سیزدهم: 7 مرداد 1325 تا 31 مرداد 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=230&catid=2

بخش چهاردهم: 1 شهریور 1325 تا 26 شهریور 1325

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&task=finish&cid=231&catid=2

گفتنی است سری اول "مجموعه ی 26 آذر" را می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14593:q-26-1325q-&catid=1:1&Itemid=19

سری دوم "مجموعه ی 26 آذر" را نیز می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14629:q-26--1325q---------&catid=1:1&Itemid=19

سری سوم "مجموعه ی 26 آذر" را نیز می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14724:-q-26-1325q-&catid=1:1&Itemid=19

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter