English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

برگزاری جلسه دادگاه پنج تن از فعالین مدنی آذربایجانی

آذوح: بنا به اخبار رسیده از تبریز روز ششم اردیبهشت ماه دادگاه پنج تن از فعالان سیاسی آذربایجان که در تجمع 13 فروردین سال 1390 در تبریز در اعتراض به خشکانیدن دریاچه اورمیه از طرف نیروهای امنیتی حکومت ایران دستگیر شده بودند برگزار شد.

در این دادگاه که به صورت غیرعلنی در شعبه ی اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر برگزار گردید به اتهامات حجت مختار زاده، جلیل علمدار میلانی، حبیب پورولی، علی سلیمی و سعید صباهی رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار آذوح اتهام این پنج تن که وکالت آنان بر عهده ی آقای موسی برین خلیفه لو است اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. در این جلسه فعالان محیط زیست با رد اتهامات به دفاع از خود پرداخته و وکیل آنها اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه را حق ملت آذربایجان دانسته و موکلین خود را بی گناه خواند.

گفتنی است این فعالین آذربایجانی پس از بازداشت در مراسم روز 13 فروردین در میدان آذربایجان تبریز مدت یازده روز را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذرانده اند. به گفته ی خانواده های آنان به دستور قاضی هاشم زاده، بازپرس شعبه ی 4 دادگاه انقلاب تبریز، این افراد در طی روزهای بازداشت مورد شکنجه های فراوان قرار گرفته اند.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter