English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

آزادي فريدون احمديان به قيد وثيقه از زندان تبريز

آذوح: فريدون احمديان از فعالين حركت ملي آزربايجان كه در روز 11 فروردين امسال در ورزشگاه سهند تبريز به جرم شعار مسالمت آميز براي عدم خشك شدن درياچه اورميه در جريان يكي از بازيهاي تيم فوتبال تراختور آزربايجان از سوي نيروهاي امنيتي دستگير شده بود در مورخه 6/2/1390 به قيد وثيقه 30 ميليون توماني به صورت موقت آزاد شده است .

تك توران

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter