English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

اوج بیشرمی و بی شرفی علیه آذربایجان در ورزشگاه آزادی تهران؛ منتظر پاسخ باشید+ ویدیو+ تصاویر

آذوح: دیدار تیم تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران در 18 اسفند سال جاری، صفحه ی سیاه دیگری به تاریخ ظلمها و توهینها علیه ملت آذربایجان اضافه نمود. هزاران هوادار تیم استقلال ایران با حضور در ورزشگاه، انواع و اقسام توهینها را به نمایش گذاشتند و به لطف حمایت مامورین انتظامی رژیم ایران از آنها، ترکها را با شنیعترین الفاظ مورد اهانت قرار دادند.

همچنان که جنبش دانشجویی آذربایجان-آذوح دو روز پیش از برگزاری دیدار تیم تراکتورسازی در تهران با تکیه بر اطلاعات اعضای خود خبر داده بود، رژیم ایران سناریوهای خود برای ورزشگاه آزادی را در روز مسابقه به اجرا گذاشت.

نوشته بودیم: "رژیم ایران در ترس از تکرار حادثه ی ورزشگاه سهند تبریز چندین سناریو را در نظر گرفته و برنامه ریزی نموده است. مزدوران اطلاعاتی برای دیدار تراکتورسازی در تهران این سناریوها را ترتیب دیده اند:

- بازداشت گسترده و وحشیانه ی هواداران تراکتورسازی و القای این که حضور در دیدارهای تراکتورسازی هزینه های فراوانی خواهد داشت."

در تایید این صحبت، عکس زیر گواه همه چیز است. مامورین یگان ویژه از یک سو به هواداران حمله می کنند و از سوی دیگر هواداران را بازداشت می نمایند.

در عین حال تاکید گردید که مهمترین سناریوی رژیم ایران برای این دیدار : "ایجاد درگیری گسترده در میان هواداران دو تیم و محروم کردن تراکتورسازی از دیدارهای خانگی؛ انتقال این امر به فدراسیون آسیا و گرفتن میزبانی شهر تبریز از دیدارهای تراکتورسازی.

برای رسیدن به این دو هدف مامورین اطلاعاتی ایران با حضور در چندین پایگاه بسیج در تهران و پخش گسترده ی پرچمهای ایران و همچنین توجیه بسیجیان برای حضور در دیدار تراکتورسازی، خواسته اند تا این افراد بدترین توهینها را نسبت به ترکها و هواداران تراکتورسازی نشان دهند.

در عین حال به احتمال بسیار زیاد داور این دیدار نیز توجیه گردیده و از سناریوهای دیگر برای این بازی، شکست پرگل تیم تراکتورسازی به وسیله ی ناداوری های تیم داوری است تا در پی آن هواداران تراکتورسازی اعتراضات گسترده ای راه بیندازند و پس از آن، هم یگان ویژه به ضرب و شتم گسترده و بازداشت حاضرین اقدام نماید و هم اینکه میزبانی از شهر تبریز برای دیدارهای آسیایی گرفته شود."

و چنین نیز شد!

- مزدوران اطلاعاتی ایران با حضور در میان هواداران تراکتورسازی، پارچه نوشته ای را نشان دادند که نوشته شده بود "ایران همیشه جزئی از آذربایجان است". این مزدوران سپس با حضور در میان هواداران تیم استقلال تهران با همراهی آنها بارها شعار دادند: "آذربایجان ایرانه، استقلال قهرمانه"، "اس اس شهر تهران، جانم فدای ایران" و "تیمی که ایرانی نیست، جاش توی آزادی نیست".

- مزدوران اطلاعاتی با حضور در میان هواداران استقلال ایران، پرچم ارمنستان را نشان دادند تا بدین ترتیب با خشمگینتر کردن هواداران تراکتورسازی زمینه را برای ایجاد درگیریها و محرومیت تیم تراکتورسازی از دیدارهای خانگی آسیایی فراهم سازند.

- شکست تیم تراکتورسازی پس از 11 سال در ورشگاه تهران و بازی ضعیف تیم، هواداران را بیش از پیش عصبی کرده و زمینه را برای درگیریها و توهینها فراهم سازد.

- پیش از آغاز دیدار، در بیرون ورزشگاه و ورودیهای ورزشگاه مامورین یگان ویژه بارها به هواداران آذربایجانی هجوم برده و دهها تن را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. به گفته ی خود مسئولین اورژانس تهران بیش از 24 نفر در این دیدار مجروح شده اند. هدف از این حمله ها خشمگینتر کردن هواداران تراکتورسازی و ترساندن آنها از حضور مجدد در دیدارهای این تیم بود. نکته ی تاسف بار آنکه هواداران استقلال تهران نیز بارها هوادران آذربایجانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. عکس زیر، تنها یک نمونه از این موارد است.

- و از همه شنیعتر و بیشتر و هماهنگتر، توهینهای بیسابقه و غیرقابل تصور علیه ترکها در ورزشگاه آزادی و توسط هواداران استقلال ایران است. این هواداران با همراهی مامورین اطلاعاتی بیش از 6 ساعت تمام هر آنچه از دهانشان درآمد نثار آذربایجان کردند و هیچ کس نیز از مانع از ادامه ی این کار نشد. توهینهایی همچون: "صدای ع. ع. نمیاد، تبریز صداش درنمیاد"، "یئل یاتار طوفان یاتار، س...م تراختور پرچمی"، "تهران عروسیه، تبریز ک.ن س....ه"، "ک.ه خ. حیا کن، آزادی رو رها کن".

در ویدیوی کوتاه زیر تنها بخشهایی را نشان داده ایم که قابلیت پخش داشت. پیشاپیش از الفاظ به کار برده شده در ویدیو توسط هوادارن تیم استقلال ایران، عذرخواهی می کنیم:

http://www.youtube.com/watch?v=edr4r7cGeTk&feature=youtu.be

در پاسخ به این موارد آذوح از هواداران فهیم و شجاع تراکتورسازی آذربایجان درخواست کرد: "

- در هر حالت و با وجود روی دادن هر اتفاقی، به هیچ وجه تیم داوری مورد توهین قرار نگرفته و از آن مهمتر، هیچ وسیله ای به درون زمین پرتاب نگردد. احتمال دارد مامورین لباس شخصی رژیم با حضور در میان هواداران خود به پرتاب وسایل اقدام کنند که باید از همراهی با آنان جلوگیری نمود.

- نیروهای بسیجی توجیه گردیده اند به هنگام سرداده شدن شعار "یاشاسین آذربایجان" از سوی هواداران تراکتورسازی و در آغاز شروع این شعار، با سوء استفاده از جو ورزشگاه این شعار را به شکل "یاشاسین ایران" تحریف نمایند. به این دلیل بسیار مهم است که ابتدا کلمه ی "آذربایجان" گفته شود و بیشترین تاکید نیز بر این کلمه باشد. و شاید هم تبدیل این شعار به "آذربایجان، آذربایجان" بهترین پاسخ به نقشه های مامورین اطلاعاتی باشد.

- مزدوران لباس شخصی ایران با حضور در میان هواداران در تلاش خواهند بود تا عوامل اصلی شعاردهی و برافراشته نمودن پلاکاردها را شناسایی نمایند. به این دلیل و با توجه به اخبار رسیده از منابع اطلاعاتی، خواهشمندیم در این دیدار بیشتر و بیشتر بر سه شعار "تورک دیلینده مدرسه"، "یاشاسین آذربایجان"، "آذربایجان وار اولسون، ایسته مه ین کور اولسون" تاکید گردد و زمینه برای حمله ی ناجوانمردانه ی مزدوران اطلاعاتی برای دستگیری نیروهای فدارکار حرکت ملی فراهم نشود."

و امروز بسیار خوشحالیم که علیرغم توهینهای شنیع و بیسابقه علی ترکها و علیرغم تحرکات و تحریکات فراوان از سوی مزدوران اطلاعاتی و هواداران تیم استقلال ایران، هوادارن فهیم آذربایجانی به سلامت از این دام عبور کردند. با کمترین موارد بازداشت، با سرداده شدن فراوان شعارهای ملی و از همه مهمتر خنثی شدن نقشه ی ایران برای گرفتن میزبانی تبریز از دیدارهای آسیایی تراکتورسازی.

جالبتر آنکه پارچه نوشته ای که در میان هواداران تراکتورسازی توسط ماموران اطلاعاتی درآورده شد و نوشته شده بود "آذربایجان جزئی از ایران است" در کمتر از یک دقیقه توسط هواداران تراکتورسازی آذربایجان پاره پاره گردید و آورندگان آن نیز فراری شدند!

با این حال ذکر یک نکته ضروری است.

توهینهای صورت گرفته توسط هواداران تیم استقلال ایران در ورزشگاه آزادی تهران، نشان داده شدن پرچم ارمنستان، ضرب و شتم شدید و بازداشت هواداران تراکتورسازی مواردی نیست که بتوان از آنها چشم پوشی کرد و جوابی نداد.

بدون توضیح اضافی و خطاب به مزدوران رژیم ایران و همراهان آنها پیشاپیش وعده می دهیم: در دو ماه آتی، منتظر دو پاسخ آذربایجان باشید.

جنبش دانشجویی آذربایجان

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter