English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

یک ترک ازبک به ریاست مجلس افغانستان انتخاب شد

آذوح: آقای ابراهیمی در جلسه روز یکشنبه، 8 حوت / اسفند در نتیجه یک رای گیری علنی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. در این جلسه، یکصد و هفتاد و سه نفر حاضر بودند و از این جمع، تنها چهار نفر به انتخاب آقای ابراهیمی رای مخالف دادند.پیش از این، مجلس نمایندگان افغانستان در چهار دوره انتخابات موفق به تعیین رئیس نشده بود. کاربرد تعداد زیادی از آرای سفید، در هر مورد مانع از اختصاص یافتن پنجاه به علاوه یک آرا به یکی از نامزدهای ریاست مجلس می شد.

حدود یک ماه مجلس نمایندگان بر سر انتخاب رئیس به توافق نرسید

سرانجام مجلس نمایندگان کمیسیونی را برای حل این موضوع تشکیل داد و یکی از راه های که این کمیسیون پس از چندین روز بحث و بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد داد، این بود که یکی از نمایندگان مربوط به اقلیت های قومی در مجلس به عنوان رئیس انتخاب شود.

این کمیسیون مشخصا پیشنهاد کرد که یکی از نمایندگان قوم ازبک در مجلس نمایندگان باید نامزد ریاست مجلس شود.

یکی از استدلالهای موجود برای این پیشنهاد این بود که نمایندگان اقوام تاجک، پشتون و هزاره در مجلس نمایندگان ظرف روزهای اخیر درگیر جنجالها در انتخابات رئیس مجلس بودند و برای پایان دادن به این جنجال، به نظر کمیسیون، باید فردی جدا از این اقوام به ریاست مجلس می رسید.

آقای ابراهیمی که سرانجام به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد، از قوم ازبک است.

او در دور قبلی مجلس نمایندگان نیز از اعضای این مجلس بود و براساس برخی گزارشها، سابقه همکاری با حزب اسلامی دارد.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter