English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

تصاویر اختصاصی از مراحل اهتزاز پرچم آذربایجان در ورزشگاه سهند+ تصاویر*****

آذوح: همچنانکه در روزهای پیش از مسابقه ی تیمهای تراکتورسازی آذربایجان و الشباب عربستان تبلیغ گردیده بود، در حین برگزاری مسابقه پرچم آذربایجان به اهتزاز درآمده و با تشویق گسترده ی حاضرین همراه شد.

این در حالی است که به دلیل بازرسی بسیار شدید هواداران تراکتورسازی در ورودیهای ورزشگاه نیروهای امنیتی گمان می بردند در این دیدار هیچ اتفاقی نخواهد افتاد!. کنترل حاضرین در ورزشگاه به حدی جدی و دقیق صورت می گرفت که حتی ورورد مواد غذائی نیز به درون استادیوم ممنوع اعلام شده و بطریهای آب نیز ضبط می گردیدند.

با این وجود جوانان شجاع آذربایجان در اقدامی شجاعانه و با هوشمندی توانستند دیوار امنیتی موجود را شکسته و پلاکارد، پرچم و بادکنکهای به رنگ پرچم آذربایجان را به داخل ورزشگاه انتقال دهند.

در تصاویر زیر مراحل اهتزاز این پرچم را مشاهده می فرمایید. تاکتیکی که فعالین سیاسی آذربایجان برای شناسایی مامورین لباس شخصی و به انغعال کشاندن آنان در مقابل شور حاضرین به کار بردند در نوع خود بسیار جالب توجه و در خور تحسین است.

آذوح

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter