English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

تشویق یکدست حاضرین در دیدار تراکتورسازی و تصویری از مامورین لباس شخصی+ ویدیو+ تصویر*****

آذوح: در دو ویدیوی زیر که به وقایع پیش از آغاز دیدار و ابتدای دیدار می پردازند تشویق بی نظیر و یکپارچه ی هزاران هوادار آذربایجانی مشاهده می شود.

همچنین، چنانکه در تصویر نیز مشاهده می شود نیروهای لباس شخصی ایران در میان هواداران تیم تراکتورسازی بوده و تمامی تحرکات را زیر نظر گرفته اند.

این دو شخص با حضور در دیدار تیم تراکتورسازی موجب شناسایی تعدادی از فعالین سیاسی حاضر در ورزشگاه گردیده و در انتهای دیدار با همکاری نیرهای انتظامی چندین هوادار تیم تراکتورسازی را به اتهام "سردادن شعارهای پان ترکی" بازداشت نموده اند. گفتنی است بنا به گزارش شاهدان عینی بیش از 30 هوادار تیم آذربایجانی در دیدار با الشباب بازداشت گردیده اند.

این مزدوران و خائنین به ملت را شناسائی کنید...

گفتنی است کسی که پرچم ایران را به ورزشگاه آورده بود(فردی که در عکس پرچم را در دست گرفته است) مزد رفتار خویش را با نوازش از سوی هواداران تراکتورسازی دریافت نمود!.

آذوح

 

 

 

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter