English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

مجموعه گزارشات از دیدار تراختورسازی آذربایجان در امارات و درگیریهای به وجود آمده+ تصاویر+ ویدیوها

آذوح: این گزارشات به ترتیب و جدیدترین گزارش در ابتدا ذکر شده است. برای دیدن هر یک بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

گزارش از امارات: اهتزاز پرچمهای آذربایجان و ترکیه در ورزشگاه، زدوخورد شدید با مامورین سفارت ایران+ تصاویر+ ویدیو

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=17695:1392-02-04-18-39-48&catid=1:1&Itemid=19

اخطار به رژیم ایران؛ کاری نکنید که پرچمتان در ورزشگاه سهند، سوزانده شود

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=17693:1392-02-04-18-25-22&catid=1:1&Itemid=19

گزارش از امارات: حضور مامورین سفارت ایران در ورزشگاه؛ جمع آوری تمامی پرچمهای آذربایجان و ترکیه

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=17673:1392-02-04-16-56-35&catid=1:1&Itemid=19

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter