English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

GÜNEY AZƏRBAYCAN UNIVERSITETLƏRINDƏ BILDIRILƏR YAYILIB

AZOH: Azərbaycan Öyrənci Günündən (9 may , 19 ordibeheşt) bir neçə gün keçsədə, bu önəmli gün unudulmur və öyrəncilər tərəfindən yad edilir.

Məlumata görə, Təbriz, Urmu, Binab və Rəşt universitetlərində Azərbaycan Öyrənci Günü ilə bağlı geniş məzmunlu Bildirilər yayılıb və bununlada bu önəmli günün əhəmiyyəti və öyrəncilərin birliyi nümayiş etdirilib.

Keçən günlərdə də Azərbaycan universitetlərinin bir neçəsində oxşar bildirlər yayılmışdır.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter