English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

BIZ SIZ, BIZIM ÜÇÜN

Ruhanının seçgiləri qazanması üzərə

1392-nci ilin qizaran(xurdad) ayın 24-ndə iran ölkəsındə cimhur rəyıslik seçkiləri sona çatdı.burada öncədən 668 nəfər aday(namzəd) olmuşdurlar.onların arasindan 8 nəfər qoruyucu şuranın filterindən qecdilər.əhmədınejadın adamı olan məşayı və haşımı refsəncanı qirağa qoyuldular.

Bunu burada qeyd etməliyəm ki, belə bir durumda rəfsəncaninin məhbubıyətı iranlilar içində çoxalaraq, onun rəsmı bəyanıyəsı ki, əgər iranda durum belə gedərsə, sistan, bəluçıstan və azərbaycan irandan ayrılarlar, iran(fars) dövlətını başqa bir kart ilə meydana gəlməsını məcbur eytdi.

Bunu deməliyəm ki, fars toplumu və o millət və ya qovmun mudafıə edən, o millətin çixarlarini numayəndəlık və təcəssum  edən hizb, partı, grup və təşkılatlar sağdan sola qədər rəfsəncanı cənablarına çox umud bağlamışdirlar.onlar dünya ictimaiyətinə belə göstərırdılər ki, o iranin nacisidir.amma bu an onların hamısının yaddaşlarından çixmişdir ki, həmən bu adam 8 il iran(fars) dövlətının cimhur rəyısı olmuş iydi.onun səlahıyətı rəd olar, olmaz, fars toplumu başqa bir kart ilə meydana ayaq qoydu.

Seçgilər zamanı yaxınlaşır.ruhanı cənablarının onu qazanması hamıya aydınlaşır.bu adam kimdir?

Ruhanı cənabları 1969- nci ildə tehran unıversitəsındə  huquq oxuyub.o 1972-nci ildə böyük britaniyada elmi dokturluq dərəçənı qazanıb.o quzey azərbaycan ilə güney(iran) arasında yadların əlı ilə qoyulan sərhədlərın pozulmaması üçün və xəzərdə olan problemlərı çözmək üçün neçə dəfə quzey azərbaycanın paytaxtı olan bakı şəhərındə olub, heydər əlıoğlu ilə rəsmı danışıqlar aparmışdır.

O iran islam inqilabinda fəəl iştirak edib, birinci insanlardan iydi ki, xumeynı cənablarına imam ləğəbı verdi.1388-nci ildə ölkənın milli əmnıyət şurasının məsulu olaraq, təbrız unıversitəsinin öyrəncılərının haqli etirazlarini qana çəkənlərdə biri oldu.bu adam 15 il əlı xaməneyını milli əmnıyət şurasının numayəndəsı iydi.o zamanda həyata keçirilən hərəkətlərdə bunun hər zaman əlı varıydı.o indi həm islahatçi, həm isulgəra, həm yaşıl...bənəfş...olaraq ozunu göstərməkdədır.

Qizaran ayın 23(xurdad) yənı bir gün seçgilərə qalaraq, xamənəyı səhnəyə çixir:

Ola bilər ki, bir sira insanlar islam nizamindan himayət etməsinlər, amma o insanlar öz ölkə və vətənlərındən himayət etmək istəyirlər.bütün insanlar gərək seçqilərə gəlsınlər.bu iş məmləkət üçün cox önəmlı dir.ona görə hər kimsə irani(farsı) sevir, gərək seçqilərdə iştirak edsin.

Seçqilər başlandı. Ruhanı cənablarının onu qazanması elam oldu.yenədə əsqı zamanlar kimi, fars rəhbərlıgı başqa millətlər üzərındə təsbıt olundu.fars toplumunun sağı, solu, Demokrati, cimhuriyətçisi......bütövlıklə onun bu seçqiləri qazanmasını təqəlubsuz olaraq, elam edərək, bu seçgiləri təhrım etmələrı halda onu çox seviclə qarşıladılar.

Bu seçim bir gözəl və mahıranə iran dövlətının taktıkıyıdı.onlar bu hərəkətlə həm fars tolpumunu, həm onun dövlətını, hə fars liberal, demokrat. Sağ, solunuda razı saldı.hamı bunu bilir ki, bu hərəkətdə qoruyucu şura, pasdarlar və əmnıyət vəzırlıgı birləşib, bu dövlətçılık sistemini qurtarmanı başardılar.

Biz azərbaycanlılar bunu yaddaşlarımızdan çixardmamalıyıq ki, 8 il boyunca xatəmı cənabları iran(fars) dövlətını saxlamaq üçün təmədünlar dialogini, isalahtələçılıgı və demokrat adı ilə başqa millətlərini başına börk qoydu.onun demokrat olduğu onun hakımıyət zamanı zindanlar siasi insanlarla dolduruldu, dövlət teroru çoxaldı. Başqa millətləri o cümlədən azərbaycan türk millətıni aşağılama, təhqır çoxaldı.öyrəncilərin haqlı etirazlarin qana çəkılməsı hələdə xatırələrdən silinməyib dir.hlqəlı qətıllər onun zamninin töhfəsı dir.

Xatəmının zamanında türk, ərəb, lor, kurd....onun dövlətı ilə danışıqlar apardılar. Türk millətı tərəfındən doktur heyət canabları orada iştirak etmışdir. 8 il arasında heç bir deyişik bizim millət üçün həyata keçirilmədi. onun təmədun dialogu hələdə qulaqlarımızda cingildıyır.onun hakımıyətə gəlməsını iranin bütün mutərəqı, demokrat parti və təşkılarları iran millətinə təbrık demələrı, onun qudrətə gəlməsını iranda yeni bir çağın başlanması ilə bir görüdülər.həmən güclər ruhanının qazanmasınıda elə göstərmək istəyirlər.

O getdi, əhmədınejad gəldı.o da bu sistemin ömrünü 8 il uzatdı.məmləktı iqtisadi, siasi və toplusal baxımdan xarbaya çevirdi. Beyn əl müləl baxımdan bu ölkənı izolə etdi.

Indi sira ruhanı cənablarına yetşdi.onu həm xaməneyı, həm rəfsəncanı və həmdə xatəmı təyıd etdi.iran opozosionuda onu alqışladı.

Necə ki, hamı bilir, iran adlanan ölkə çox millətlı bir yer dir.orada çoxluq türklər dirlər.fars azlığı çoxluga höküm sürür.

Necə ki,bilirik, iranin ana yasası 1357- nci ildə təsvıb olundu.ona əsaslanaraq, şəhər, kənd, islami milli şura məclısı  və cimhur rəyısı seçilər.burada vəlı fəqıh kimsəni seçməz.amma yenədə son güc onun ixtiyarindadir.o allahın hökümətının təcəsümü dür.bu yənı allahın hökümətının bəşər hökümətınə təsəllütü olmaq demək dir.

O şiyə rəhbərlıgı ki, xumeyni cənabları onun payalarını qoyubdur,o  din rəhbərlıgı dir.onunla qarşı olanlar qirağa qoyulmalıdırlar.necə ki gördük, muntəzırı cənablarının  ki, xumeyninin canışın iydi,son zamanlarında bəşər huququndan , ,türk dilini aradan aparılmamağından...danışanda, qudrətdən qirağa qoyulur, evində həbs olur.şərıətmədarının şərnıvıştı xatırələrdən silinməyib dir.

Bu gün ruhanı cənabları iranda hakım oldular.o təbrızdə azərı(türk) bilim fərhəngıstanın açmağın sözün veridi.o urmu gölün qurtarmaq istəyir.və.....

Mənım görüşümlə biz bu dəyışımı müsbət görə bilərık. biz kiçik addımlardan vaz keçmiyəcəyik.bizim millətimiz gərək öz milli təşkılatları tərəfındən özünü nümayəndəlık edsin.azərbaycan nümayəndələrı iran məclısındə gərək öz fraksionlarini qursunlar.öyrəncılərımız, ustadlarımız, əkınçılər, azərbaycan müstəqıl işçilər sindikalari, çeşidli mutəxəsıslər, özəl qadınlar təşkılatları öz numayəndələrını seçərək , iran dövlətı ilə muzakırəyə keçməlidirlər.bizim radio, telvizion, qəzətələrdə öz dilimizi yaymasi üçün danışıqlar aparılmalıdır.

Bizim millətimiz mədənı istəklərlə mədənı yürüyüşlər aparmalıdır.əlbəttə burada iran dövlətının mədənı olması gərəkır.onlar hər halda bizim millətimizin hərəkətını başqa yollara çəkmək istəyəcək dirlər.biz hər şərayıtdə ayiq olmalıyıq.

Bizim yeraltı sərvətlərımız talan olur.kulturumuz məhv olur.tarıxı və fərhəngə əsərlərımız bilinci olaraq aradan aparılır.biz oz sərvətımızı öz millətımızı rifahi üçün xərc edmək istəyırık.biz təhqırə, təməsxura, təbızə və zuluma qarşıyıq.

Biz öz insani haqlarımızı istəyırık.

Sonunda biz bir sorğu ilə qarşı-qarşıda dururux:

Iran dövlətının islahar üçün nə qədər zərfıyətı vardır?

Hər təğyır musbət və mənfı ola bilər.

34 il dir ki, xumeynı qoyduğu rejim hakım dir.həmən qudrətçılık qanunları öz yerindədirlər.

Təsəvur edin ki, bir gün olsun, vəlı fəqıh gəlıb desin ki, iranin təğyırə ehtiaci var.və onun üçün də program elam edsin.iranin(fars) partıları o cümlədən tudə partısı, bütün fədayılar bölümlərı, mucahıdlər .....də belə fikir edsinlər.

O zaman iran coğrafısında yaşayan millətlər üçün ağa və qul olmasıvə olmamasını kimlər təmın və təzın edəbilərlər?

əsqı sovyet birligində ağa və qul sistemi hakım idi. Amma onlar oranın çox millətli olmasını danmırdılar.

Biz o senarionuda düşünməlıyık ki, iranda bir az azad fəza yarandı.azərbaycan, ərəbıstan, türkmənıstan...öz ligitim haqlarını necə almalıdırlar?

Belə bir durumda onlar bizsiz bizim gələcəgımızı və muqədəratımızı təyın edə bimiyəcəkdirlər.

O gün yaxınlaşmaqdadır.

2013.06.23 əlı qənbərı quşçu

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter