English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

پخش دهها تراکت با مضمون دعوت به قیام یکم خرداد در دانشگاه آزاد تبریز

آذوح: گزارش های رسیده از تبریز حاکی است فعالین دانشگاه آزاد بار دیگر فشار امنیتی شدید حراست را در اقدامی غافلگیرانه در هم شکسته و اقدام به پخش صدها تراکت در دانشگاه آزاد نمودند. این امر با استقبال دانشجویان همراه و موجب دست پاچگی نیروهای حراست و لباس شخصی و همچنین مامورین بسیج شد.

این تراکت ها به منظور همگرایی با بیانیه های فعالین حرکت ملی که مردم را به حضور گسترده در اعتراض یکم خرداد دعوت کرده اند پخش گردیده است.

لازم به ذکر است که در دانشگاه آزاد تبریز فعالین حرکت ملی به علت محروم بودن از حداقل امکانات(کانون،مجله و...)  تمامی فعالیت های خود را به صورت زیر زمینی انجام می دهند که چالش های زیادی را برای نیروهای حراست ایجاد کرده و این نیروها در پی ناکام ماندن در کنترل اوضاع  دست به دامن نیروهای لباس شخصی امنیتی و خبرچینان بسیجی شده اند به طوری که  حتی از آوردن مامورین نیروی انتظامی به جلوی درب های دانشگاه نیز ابایی ندارند.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter