English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بازداشت 14 فعال ملی-سیاسی آذربایجان در ورودی شهر سولدوز

آذوح: بنا به اخبار رسیده 14 نفر از فعالین حرکت ملی آذربایجان که امروز ظهر برای شرکت در سالروز بزرگداشت شهدای قیام خرداد ماه در شهر سولدوز، از استان اردبیل عازم این شهر بوده اند در نزدیکی ایستگاه ایست بازرسی محمد یار سولدوز توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند.

از میان بازداشت شدگان اسامی آقایان سیامک میرزایی، نادر عزیزی،حسن کریم زاده و مهدی اژدری معلوم شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter