English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

پخش صدها تراکت حمایت از زندانیان سیاسی آزربایجان در دانشگاه آزاد تبریز

آذوح: با وجود تشدید  فشارها و سنگین تر شدن جو امنیتی در دانشگاه آزاد تبریز و دو برابر کردن تعداد نیروهای حراست این دانشگاه، فعالین حرکت ملی آزربایجان برای نشان دادن عزم راسخ خود در راه آزادی بار دیگر  تمامی اقدامات و نقشه های حراست را نقش بر آب کردند.

در همین راستا امروز شاهد پخش صدها تراکت در حمایت از زندانیان سیاسی آزربایجان که با عکس چند تن از این فعالین نیز مزین شده بود بودیم. گزارش ها حاکی از آن است که حراست دانشگاه  از این اقدام غافلگیرانه دچار دستپاچگی شدید شده و دانشجویان را مورد تهدید و ارعاب قرار داده است.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter