English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

طرح اتهامات جدید بر علیه فعال سرشناس ملی آذربایجان هادی حمیدی شفیق

آذوح: هادی حمیدی شفیق فعال حرکت ملی آذربایجان که در پی درگیری های پس از بازی دو تیم تراکتور سازی و صبا در تاریخ 11 اردیبهشت در میدان آبرسان تبریز دستگیر شده بود؛ اکنون در معرض اتهام جدیدی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار آذوح، صبح دیروز بازپرس هاشم زاده با احضار این فعال ملی به دادگاه، ایشان را متهم به فعالیت تبلیغی به نفع گروه های قوم گرا کرده اند. به گفته هاشم زاده،حضور در مراسم ختم و تشییع جنازه شهید مهندس امانی و شهید چنگیز بخت آور و همچنین فاتحه خوانی بر سر مزار آنان از مصادیق این اتهام بشمار می رود.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter