English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی مشترک در محکومیت جنایت رژیم ایران در بلوچستان

اعدام ناگهانی و در خفای 16 تن از فرزندان ملت بلوچ بار دیگر نشان داد تا زمانی که حاکمیت قانون و احترام به حقوق ملتهای ساکن در ایران جایگاهی در رفتارهای حکومت نداشته باشد، حتی جان انسان‌ها نیز به سادگی بازیچه ی امیال قدرت‌طلبان قرار گرفته و بی‌قانونی و کینه‌توزی حاکمان علیه شهروندان در چنین شرایطی حد و مرزی ندارد. و بدیهی است پی آمدهایی این چنین، در صورتی که با سکوت و واهمه­ی جامعه و اقشار آگاه و آزادی خواه روبه رو گردد، قابل تکرار شدن است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در عملی ننگین، به دور از انسانیت و غیرقابل باور 16 تن از زندانیان سیاسی و بعضا عادی محبوس در زندان زاهدان را تنها به دلیل "تلافی عملیات تروریستی در سراوان" به قتل رسانده و حتی اجسادشان را نیز از خانواده هایشان دریغ داشته است. افرادی که کمترین ارتباط و آگاهی از درگیریهای روی داده داشتند و تنها به جرم بلوچ بودن و صرفا جهت زهر چشم گرفتن از مبارزان بلوچستان، بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم، جانشان را از دست دادند.

این اعدام بیسابقه و تلافی جویانه به خوبی نشان داد رژیم جمهوری اسلامی ایران در هر زمانی که خطری احساس نماید، زندانیان ملتهای غیرفارس ساکن در ایران را به مثابه گروگانهای خود در معرض قتل عام قرار خواهد داد. دور نیست زمانی که در صورت سکوت مجامع بین المللی و نیروهای آزادیخواه نسبت به این کشتارها، فعالین سیاسی ملتهای ترک، عرب، کرد، ترکمن و... نیز تنها جهت "عقده گشایی" و "مبارزه با جنبشهای ملی" شبانه و دسته جمعی به دار آویخته شوند.

ما ضمن قبیح دانستن تمامی اقدامات تروریستی، انزجار شدید خود را از کشتار جوانان بلوچ توسط رژیم ایران بیان داشته و مصرانه خواستار توقف اعمال خشونت علیه زندانیان و استفاده ی ابزاری و سیاسی دستگاه قضایی از مجازات اعدام خصوصا در مورد زندانیان سیاسی هستیم. اعدامها و سرکوب مبارزات ملتهای تحت ستم در ایران بایستی که بی قید و شرط متوقف شده و زمینه برای آزادی زندانیان سیاسی فراهم شود.

همچنین از تمامی مبارزان آزادی خواه، سازمانها و نهادهای بین المللی خواستاریم در مقابل چنین جنایتی ساکت نمانده و ایران را در خصوص چنین اعمالی قاطعانه مورد بازخواست قرار دهند.

یاشاسین بلوچستان

یاشاسین آذربایجان

حزب دموکرات آذربایجان جنوبی- گادپ

جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح

حزب مردم بلوچستان

28.10.2013

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter