English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

ابراهیم نوری فعال دانشجویی آذربایجانی شهر اهر آزاد شد

آذوح: ابراهیم نوری  دانشجوی رشته زبان انگلیسی پس از تحمل دو روز حبس، روز دوشنبه آزاد شد. آقای  ابراهیم نوری روز شنبه 31 اردیبهشت ماه هنگامی که قصد عزیمت به شهر تبریز را داشت در ترمینال شهر اهر بازداشت شده بود.

ابراهیم نوری از مدافعان هویت آذربایجانی در اهر میباشد که به دلیل درخواست تحصیل به زبان مادری چندین بار تا کنون بازداشت و محاکمه گردیده است

اویرنجی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter