English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

Azərbaycan nələr geçir başından- Eldar Güneyli

1
Azərbaycan nələr geçir başından
Torpaqlarin bölünür arşınınan
Borçalıya ad verirlər Gürcistan
       Astara, Ənzəli[1] adlanır Gilan[2]
       Qürvə, Bicar-ın söylənir Kürdistan.

2
Qarabağın çıxmayıb işqaldan
Daşnak erməniyə verirlər iskan
İşqalçılar deyirlər Ermənistan
       Ağdam ilə Xocalın olub viran
       Minlərlə insanın olub sərgərdan.

3
Sağ-soldan əl qoyublar torpaqlaran
Cənubda[3] bölür adın qoyur ustan[4]
Torpağın adlanmasın Azərbaycan
      Harda qalıb qeyrətli oğlanların
      Sənə yad kor baxır Azərbaycan.

4
Qəzvin ilə Zənganı ayırıblar
Ərdəbilidə bir ustan qurublar
Həmədanı daha farslaşdırıblar
      Torpaqların param-parçalayıblar
      Azərbaycan adını qaldırıblar


 1. Qalmayıb qeyrətimizi burublar
  Vətənin adını İran qoyublar
  Fars dilini ağızlara salıblar
         İran adı ilə farslaşdırırlar
         Kökü kəsilənlər manqurtlaşırlar.            
  6
  Uşaqlarin oxuyub farslaşırlar
  Kəndi kültüründən uzaqlaşırlar
  Biganə[5] kültürdə formalaşırlar
         Özlərini iranlı tanıyırlar
         Azərbaycana biganə baxırlar.

7
Bütün ailəmizə xor baxırlar
Milli mənliyimizidə danırlar
Ürəyimizi qanla doldururlar
       Bunlar[6] hanki əsirdə yaşayırlar?
       Niyə Başqalarını[7] alçaldırlar?  
       Azərbaycan nələr geçir başından?

       Eldar Güneyli     24.10.2014  
                    [1] Cənubi Azərbaycan şəhərləri, bugün Gilan rayonuna qarışdırmışdırlar

[2] Gilək və Talış bölgəsi

[3] Cənubi Azərbaycan

[4] Rayon

[5] Fars kültüründə

[6]  Fars rasizmi İran adlanan məmləkətdə

[7]  Qeyri Farsları

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter