English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

به مناسبت روز دانشجوی آذربایجان: بیانیه ی اعتراضی دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران 12 اردیبهشت 1374 (یک هفته قبل از حماسه ی روز دانشجو)

آذوح: متن این بیانیه متناسب با وضعیت و شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم نوشته شده و در جو سرکوب آن سالها و در میانه ی قتلهای زنجیره ای فعالین سیاسی تلاش کرده از کمترین فرصتها بهره برده و هزینه ها را نیز به حداقل برساند.

آنچه در پایین می آید اعتراضیه دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران نسبت به پرسشنامه اهانت آمیز مرکز تحقیقات و سنجش افکار عمومی صداو سیما در دوازدهم اردیبهشت ماه 1374 می باشد.

***********

[بمناسبت طرح فاصله اجتماعی و پرسشنامه موهن صدا و سیما]

بسمه تعالی

در حالیکه بیش از 16 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران می گذرد و در این مدت ایران اسلامی مفتخر به پرچمداری عدالت اجتماعی بوده و همه ملل دنیا ما را با عدالت اسلامی می شناسند، توزیع پرسشنامه طرح فاصله اجتماعی مرکز تحقیقات و سنجش افکار عمومی صدا و سیما در مناطق بیست گانه تهران در مورخه 19/1/1374 نشان داد هنوز هم عناصری هستند که نتوانسته اند خود را با ارزشهای اسلامی وفق دهند و هنوز بوی شونیسم و تبعیض به صورت جدی و تنفر انگیزی به مشام می رسد. گرچه تعداد این عناصر بسیار معدود می باشد ولی مردم ما بخصوص مردم غیرتمند آذربایجان که همیشه هدف مستقیم بسیاری از تهمتها و تمسخرها قرار داشته اند، چه زخمها که از این افراد کوته بین دریافت نکرده اند. البته مورد اخیر یکی از حلقه های زنجیر طویل تهمت و توطئه هایی است که بارها و بارها از سوی صدا و سیما به نمایش گذاشته شده است.

نکته جالب توجه در رابطه با این پرسشنامه عنوان آن می باشد که از طرف یک سازمان دولتی منتشر شده و طرح فاصله اجتماعی نام گرفته است. عنوان مذکور این سوال را در ذهن هر خواننده ای ایجاد می کند که طراحان آن بدنبال کدام فاصله اجتماعی می باشند؟ بدون تردید فاصله اجتماعی آنهم در جامعه اسلامی که اقوام گوناگون آن برادروار تحت لوای اسلام در کنار هم زندگی می کنند، به هیچ وجه نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد. آیا طرح کردن فاصله اجتماعی بخصوص بین مردم ترک زبان و سایر اقوام این مرز و بوم از اعتقاد چنین فاصله ای حداقل از نظر تئوری نشات نمی گیرد؟ آیا طرح پرسشهایی نظیر انتخاب همسر از میان ترکها، همکار و هم اطاق شدن با ترکها، همسایگی در یک آپارتمان با ترکها، زندگی در شهرها و محله های ترک نشین، شرکت در مجالس مذهبی ترکها مخصوصا تاکید بر عاشورا و تاسوعا و مهمان نمودن ترکها نشان از یک طرح پلید شونیستی نیست؟ مسلما این پرسشنامه برازنده نام مقدس جمهوری اسلامی ایران نبوده، حتی به اجرا گذاشته شدن آنها در آفریقای جنوبی دوره آپارتاید نیز قابل تصور نمی باشد.

ما دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران ضمن محکوم کردن هر گونه اقدام شونیستی مشابه با چنین اعمالی مصرانه از مسئولین جمهوری اسلامی بالاخص مسئول محترم صدا و سیما خواستار برخورد جدی با این مسئله و طراحان کج اندیش آن نموده و خواهان جوابگوئی مسئولین در اسرع وقت بدون فوت زمان به مردم مسلمان آذربایجان می باشیم. به یقین در غیر اینصورت مردم غیور آذربایجان خود در جهت افشا نیات پلید این چنین اعمالی اقدام نموده و تمامی عواقب آن متوجه اینگونه افراد کوته بین و کج اندیش خواهد بود.

دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران

اردیبهشت سال 74

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter