English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز وارد دهمین روز خود شد

آذوح: اعتصاب 1400 نفر کارکران قراردادی پتروشیمی تبریز که از روز شنبه 7 اسفند ماه آغاز شده است ، وارد دهمین روز گردید .

کارگران در طی این مدت ، با مقاومت سرسختانهُ خود ، 3 بار مدیریت و مسئولین را وادار به مذاکره با نمایندگان کارگران نمودند که در هر سه مورد به جهت عدم تمایل و مقاومت مدیریت شرکت در قبال «حذف پیمانکار» و «انعقاد قرارداد مستقیم و دستجمعی»، به بهانه های واهی و تکراری مذاکرات به بن بست رسید . و دخالت و پادرمیانی مسئولین استان ونیروهای امنیتی در راغب کردن کارگران به شکستن اعتصاب در مقابل وعده و وعیدهای رسیدگی به خواسته های آنها در آینده ، با توجه به تجربه های قبلی کارگران در این مورد و موارد مشابه ، در پی مقاومت یکپارچه کارگران و دادن شعارهای : بیز پیمانکار ایسته میریک ، والسلام ! _ وعده وعید ایسته میریک ، والسلام !  و قرارداد مستقیم حق مسلم ماست ! ، با شکست مواجه گردید .

مسئولین و مدیریت پتروشیمی تبریز بعد از اینکه با ترفندها و وعده های توخالی به نتیجه نرسیدند ، برای راه اندازی کارخانه و شکستن اعتصاب ، سعی کردند با بکارگیری کارگران پالایشگاه تبریز در قبال پرداخت روزانه یکصدهزار تومان ، آنها را جایگزین کارگران اعتصابی پتروشیمی بکنند ،که با امتناع و مقاومت کارگران پالایشگاه در همدلی با کارگران پتروشیمی مواجه شده و تیرشان به سنگ خورد .سپس به کارگران پتروشیمی های جنوب ، از جمله پتروشیمی «اروند» ماهشهر متوسل گردیدند که متوجه شدند در آنجا نیز در بین کارگران ، خواسته های مشابه با پتروشیمی تبریز مطرح می باشد .

کارگران پتروشیمی تبریز که در برودت زمستانی در محوطهُ کارخانه جهت احقاق خواسته های بحق خود تجمع نموده اند ، از اتحادیه ها و سازمانهای کارگری داخلی و بین المللی تقاضا دارند ، به حمایت از آنها برخاسته و همبستگی خود را با کارگران پتروشیمی تبریز اعلام نمایند .

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter