English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه دبیر کل یئنی گاموح دکتر لطیف حسنی به مناسبت بازگشائی مدارس ، روز تبعیض در آموزش به زبان مادری

آذوح: هم زبانان عزیز مستحضرید که سیستم آموزشی ایران در قانون اساسی و در عمل تک زبانه است. با در نظر گرفتن کثرت زبانی و ملی کشور ، این سیستم ظلمی آشکار در حق غیرفارس زبانان می باشد. سیتمی که با محروم کردن غیرفارس زبانان از جمله ترکان آذربایجان جنوبی و دیگر نقاط کشور از تحصیل به زبان مادری ، علاوه بر وقفه در تحصیل علم و دانش عملا هویت فرزندان آذربایجان را نیز نشانه می گیرد. فرزندانی که تحقیر و خودکم بینی تحمیلی و تلقینی را قبل از تحصیل علم می چشند. به آنان یاد می دهند که زبان مادری آنها (البته اگر مادرشان قبل از آنها الینه نشده باشد!) ، زبان پست، بدوی، به دردنخور، توحش و مصداق عقب ماندگی است و برای رشد و مقبولیت در سیستم حاکمه، باید هرچه زودتر بیگانه شد. خود بیگانه شده و بیگانه برتر و مقبول تر هدیه سیستم تحصیلی کشور می باشد که با شروع مدرسه جنبه رسمی به خود می گیرد. همه ما این تونل وحشت و تحقیر و از خود بیگانگی را گذرانده ایم. هرچند به تدریج به تحقیر عادت کرده و درد آن را فراموش کرده ایم، اما اثرات آن در تمام رفتارها، گفتارها و تصمیمات ما پابرجاست. خودکم بینی ، عدم اعتماد به نفس، بیگانه پرستی، عدم ثبات فکری، نداشتن روحیه اعتراض و مبارزه و ... محصولات و عوارض این سیستم تحقیر و توهین می باشد.

و اما بچه های مظلوم دیروز و پدران و مادران امروز و آینده ، وقت آن است که به این ظلم پایان داده شود. وقت ایستادگی و اعتراض است. اگر در برابر نسل های آینده و فرزندانمان احساس مسئولیت می کنیم باید بدانیم که هیچ وقت برای اعتراض زود نیست.

به عنوان زندانی سیاسی آذربایجان در اعتراض به این سیستم تبعیض و رسمیت تنها یک زبان (فارسی) در کشوراز امروز به مدت یک سال تمام مکاتبات و مکالماتم با مسئولان حکومتی را به زبان مادری ام ترکی انجام خواهم داد. بی شک این اقدام نه اولین اعتراض به عدم رسمیت زبانهای ملیتهای دیگر و نه آخرین آن خواهد بود و تا برپایی عدالت فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و جنسیتی ادامه خواهد داشت.

لطیف حسنی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter