English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

توضیح در خصوص بیانیه ی دکتر لطیف حسنی و دیگر نوشته های رهبران یئنی گاموح

پیرو تصمیم شورای مرکزی، برای گروه آذوح از این پس تنها مرجع انتشار بیانیه های یئنی گاموح و نوشته های 5 عضو رهبری آن(آقایان لطیف حسنی، یوروش مهرعلی بیگلو، محمود فضلی، شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده) یا خود این 5 عزیز، یا همسرانشان و یا سایت یئنی گاموح خواهد بود.

بر این اساس، بیانیه ی منسوب به دکتر لطیف حسنی که پیش از این از سوی سایت گروه آذوح منتشر گردید به دلیل عدم انتشار از سوی سایت یئنی گاموح و یا همسر ایشان، از سایت حذف می گردد.

همچنین آخرین نوشته ی آقای یوروش مهرعلی بیگلو نیز که با عنوان "گونئی آذربایجان میللتچی لییینین ماهیتینه اوتری باخیش" از تاریخ 23خرداد در سایت قرار داده شد به دلیل درخواست یکی از نزدیکان ایشان حذف می گردد.

این تصمیم تا زمان برقراری امکان تماس بی واسطه با 5 رهبر یئنی گاموح پابرجا خواهد ماند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter