English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

پیام حماسه ی 18 آبان: خاموش باد صدای خائنان به حرکت ملی آذربایجان

قیام 18 آبان آذربایجان پیامهای فراوانی به همراه دارد.

در خصوص این قیام تاریخی، به یادماندنی، بی بدیل و تجلی اراده ی ملت ترک در آینده بسیار سخن گفته خواهد شد. قیام 18 آبان برای اولین بار، دهها شهر آذربایجان و حتی شیراز قشقایی نشین را یک صدا، هم دل و هماهنگ به میدان آورد.

رژیم نمی دانست. فکر کرد تنها در اورمیه و تبریز و اردبیل، شاید هم یکی دو شهر دیگر تجمعاتی رخ بدهد.

نمی دانست. که اراده ی ملت ترک اگر بخواهد عملی شود، هیچ چیزی قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت.

اما یکی از مهمترین درسهای این قیام تاریخی، خفه کردن صدای بدخواهانی بود که مدتهاست دهانشان را به سمت حرکت ملی آذربایجان جنوبی گرفته و مهملات لایق خود را به نام "روشنفکری" به میدان می فرستادند.

آنها که تعدادشان به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد، چند سال گذشته را مدام به ادای این مهمل پرداختند که "حرکت ملی آذربایجان منفعل شده، دیگر ناسیونالیسم و میللتچیلیک مرده است". مزخرفاتی مانند "دوستی با مرکزگرایان فارس پرست" و "همراهی با تروریستهای تشنه به خون آذربایجان" را چندین سال آزگار از دهان و معده ی شان بیرون راندند بلکه از این راه، یا ضربه ای به حرکت بزنند، یا دوستان فارس پرستشان را راضی کنند و شاید هم مواجب دریافتی از وزارت اطلاعات را حلال نمایند!

قیام 18 آبان، مشتی بود بر دهان هر آنکه یاوه گوست.

و جالبتر آنکه در این اثنای قیام و اعتراضات میلیونی، همین جمع کوچک خارج نشین بی خبر رانده شده از بطن حرکت ملی، آنچنان به میدان آمده اند که گویی همگی آتاتورک کبیرند! و نه یازیق!، گمان برده اند فعالین حرکت ملی نیز این چنین همه چیز را به فراموشی داده و از یاد برده اند.

یکی مصلحت روشنفکرانه می دهد، آن یکی پی در پی دنبال مصاحبه با این و آن است تا بلکه گذشته ی سیاسی سیاهش را بپوشاند، آن دیگری هم که کلا پرت تر از این حرفهاست!

مگر می شود از یاد برد، هجوم و حمله علیه استقلال طلبی را.

مگر می شود از یاد برد حمله علیه جوانان رشید اورمو در جریان حوادث الغدیر را.

آن میلیاردری که برای زلزله زدگان اهر و ورزقان 10 دلار!!! پول خیرات بدهد و پز روشنفکری اش دودمان حرکت را به باد بدهد خوب یادش بماند نه ملت فراموشکار است، نه حرکت ملی، نه فعالین، نه ما.

وقتی دو سال قبل و بعد از آن به دفعات گفتیم که "حرکت ملی زنده تر از هر زمان به پیش می رود" همین بی انصافان خندیدند و مسخره کردند. گفتیم جوابتان را دو سه سال بعد، نسل جوان آذربایجان خواهد داد.

قیام 18 آبان با فریادش نوشت:

خاموش باد صدای خائنان به حرکت ملی آذربایجان

*****

امیر مردانی

یادداشت آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter