English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

استراتژی "اظهار در مقابل انکار و تظاهر در مقابل کتمان" تنها استراتژی مؤثر برای پیروزی قاطع حرکت ملی ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

استراتژی انکار کامل، کتمان و نادیده گرفتن عمدی و بایکوت کامل خبری با توطئۀ سکوت: استراتژی حاکمیت ضد تورک جمهوری اسلامی در مقابله با حرکت ملی حق طلبانۀ ملت تورک آزربایجان

استراتژی رژیم راسیت و فاشیست ضد تورک جمهوری اسلامی ایران در برابر اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز هزاران میلیونها آزربایجانی که از 94 سال تمسخر و توهین و تحقیر و استعمار و آسیمیلاسیون و ظلم و فشار و اختناق به تنگ آمده اند و حقوق انسانی خود را طبق مندرجات تمامی اعلامیه ها و موافقت نامه ها و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای رسمی بین المللی از جمله کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق زبانی می خواهند و فریاد: "هارای هارای من تورکم"، "تورک دیلنده مدرسه/ اولمالی دیر هر کسه" و ... می طلبند، استراتژی" انکار کامل ، نادیده گرفتن عمدی و بایکوت کامل خبری با توطئۀ سکوت" است. این استراتژی در قبال تمامی حرکتهای حق طلبانۀ تورکان آزربایجان پس از انقلاب فراماسونری – صلیبی ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان  سال 1357/ 1979 اتخاذ شده است. بیست سال پیش در آوریل سال 1995م./ فروردین سال 1374 هـ.ش. که رژیم جنایتکار و نژادپرست جمهوری اسلامی ایران تظاهرات حق طلبانۀ ضد ظلم و خواستار عدالت اجتماعی و اقتصادی تورکان آزربایجان (عدالت بین تورک و غیر تورک) در "اسلامشهر" استان تهران را به خون کشید و شلیک گلوله های جنگی بر روی زن و مرد و پیر و جوان و کودک و نوجوان، هر کسی که در کوچه ها و خیابانهای اسلامشهر بود، "حمام خون" راه انداخت و با همکاری کامل اربابان صلیبی ضد تورک خودش خبرهای این جنایت نژادپرستانۀ را با توطئۀ سکوت بایکوت کامل کرد، هیچ فکر نمی کرد که بیست سال بعد حتّی شهر قوم (قم جعلی) مذهبی نیز به صف اعتراض علیه نژادپرستی پارسی و پان ایرانیستی خواهدپیوست و این پیروزی بزرگی برای ملت تورک آزربایجان است.  حتی زمانی که سیمای جمهوری اسلامی ایران در تحلیهای خبری اش، به عنوان نقد و تخطئه، صحنه هایی از پیش طراحی شده و سناریوهای از قبل طراحی شده و اجرا شده از گندکاریهای عمدی مجریان تلویزیونهای اوپوزیسیون قلابی پارسی زبان خارج از ایران، که در اصل حریص تر و نژادپرست تر و خبیث تر از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تورک ستیزی و عرب ستیزی و انسان ستیزی و استعمار تمامی ملل ایران و به همراه جمهوری اسلامی ایران، به مثابه "دو تیغۀ یک قیچی" برای بریدن شاخه های سبز و حتی جوانه های درخت هویت طلبی و حق طلبی ملت تورک آزربایجان هستند، بارها نشان می دهند، حتّی یک بار هم نشده است که اسم "گوناز تی وی" بر زبان هیچ کس در یکی از رسانه های سراسری صوتی تصویری جمهوری اسلامی ایران بیاید.

 جالب این که اسم گوناز تی وی، حتی یک بار نیز بر زبان امام جمعه های مانقورت مثل سید حسن عاملی و محسن مجتهد شبستری (دو امام جمعه خبیث و مکار استعمارگر فراماسون پانفارس و ضد تورک و ضد آزربایجان در اردبیل و تبریز که با لطایف الحیل با توسل به شعارهای مذهبی مذهب منحط تشیع ضد تورک  پارسی، تورک ستیزی و آزربایجان ستیزی و ارمنی پرستی و پارس پرستی می کنند) و امامان جمعۀ مانقورت شهرهای دیگر تورک نشین آزربایجان جنوبی برده نمی شود؛ چون مانند شیطانی که از بسم الله بترسد، از اسم تورک، ملت تورک آزربایجان و گوناز تی وی که تنها شعار و حرفش احقاق حقوق حقۀ بشری میلیونها تورک اسیر در ایران است، هراسانند و چون "استراتژی انکار کامل" تنها استراتژی است که از لندن، واشنگتن، مسکو، پاریس، برلین و پکن به این صاحبان عمامه و عبا و قبا و ریش و پشم، این فراماسونرهای ضد تورک و ضد عرب دوره دیدۀ Made in England داده شده است، علاوه بر استراتژی روسی- چینی خشونت بی محابا و بی رحمانه، یعنی سرکوب بی رحمانه و بی امان، دستگیریهای گسترده و همراه با خشونت و کتک زدن و کوبیدن بی محابا و قرون وسطایی جوانان مظلوم حق طلب ملت تورک آزربایجان در جلوی چشمان مردم برای ایجاد ارعاب و واهمه و هراس در دلها، شکستن دندانها و دنده های این قهرمانان ملت تورک که فریاد و استغاثۀ "هارای هارای من تورکم" آنها را دنیای صلیبی و ضد تورک کر و کور هرگز نمی شنود یا بهتر بگوییم می شنود و خود را به نشنیدن می زند، کور کردن چشمها به ضرب باتوم و دستگیری و بردن و شکنجه دادن و گاهاً کشتن و سر به نیست کردن فعالان جوان حرکت ملی  از یک سو و از سوی دیگر استراتژی آنگلوساکسونی: انگلیسی- آمریکایی نرم اما شیطانی ترِ انکار کامل ، نادیده گرفتن عمدی و بایکوت کامل خبری با توطئۀ سکوت در داخل ایران است.

استراتژی تخطئۀ ملت حق طلب و غیور تورک آزربایجان، استراتژی مشترک قدرتهای صلیبی ضد تورک

این توطئۀ "سرکوب- بایکوت" جمهوری اسلامی ایران در قبال حرکت ملی آزربایجان در حالی است که در خارج از ایران، تلویزیونهای پارسی زبان سیاسی صلیبی نژادپرست ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام استعماری ماهوراه ای بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، من و تو 1، رادیو فردا، ایران آریایی، پارس، تلویزیون اندیشه (در سابق)، کانال 1، ایران فردا، رها، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، نگاهِ شما (کانال جدید)، دویچه وله آلمان و امثالهم به دست و پا افتاده اند و بر خلاف جمهوری اسلامی ایران با تهیه و پخش برنامه های تهوع آور نژادپرستانه و آوردن یکی دو مانقورت احقر ارذل مثل عباس جوادی و محمد ارسی و بابک امیرخسروی و امثالهم سعی در شستن گندکاریهای خبیثانه و نژادپرستانه جمهوری اسلامی ایران با نجاست گند بدبوی تخطئۀ و تحقیر نژادپرستانه دارند. دقیقا مثل سایت مانقورتهای کور آزربایجان "آذریها" که خود را "آذری" و "ایرانی" می دانند ولی چشمشان از دیدن خشک کردن عمدی دریاچه اورمو، غارت بی امان معادن مس و طلا و ... آزربایجان و ژنوساید/ نسل براندازی سیستماتیک فرهنگی (Ethnocide) بی امان و آشکار رژیم جمهوری اسلام ایران علیه همخونان و همزبانان ملت خود "کور" است. این نژادپرستان کوشش در تخطئه، تحقیر و توبیخ و سرزنش نژادپرستانه و تهوع آور تظاهرات و اعتراضات حق طلبانه و مقدّس هزاران و گاه میلیونها انسان تورک آزربایجانی معترض به نژادپرستی ضد تورک حاکم بر ایران در خیابانهای شهرهایی دارند که دلشان از این همه نژادپرستی و توطئه ها و پروژه های خبیثانه در طول بیش از سی و هفت سال حاکمیت ملا- سیدهای دوره دیدۀ نژادپرست فراماسونر ضد تورک و ضد عرب حاکم بر ایران به درد آمده است.

جالب ترین نکته ترس و هراس و واهمۀ شدید پان ایرانیستهای اجیرشده توسط همین تلویزیونهاست است که مدام (و بدون هیچ مقدمه چینی و به طور خودجوش!) به تلویزیونهایی مثل رادیو فردا زنگ می زنند  و در حالی که با ته لهجۀ گرگانی، مشهدی، مازندرانی، کرمانی، سمنانی، یزدی و گاه  اصفهانی حرف می زنند، خودشان را "بچۀ تبریز" معرفی می کنند و "من خودم آذری هستم" جملات تکراری ابتدای حرفهای همۀ آنهاست!!! این خود نشان می دهد که پان ایرانیسم مکار جنایت پیشه به چه ذلتی، حقارتی و رذالتی برای زورچپان کردن اسم و هویت مجعول، دروغین، استعماری و ضد تورک "آذری" به مغز و دل میلیونها انسان آگاه زندۀ تورک و انکار هویت، زبان، فرهنگ و هستی مادی و معنوی میلیونها تورک آزربایجانی با روشهای بسیار ابتدایی و ناشیانه و نژادپرستانه افتاده است. خفت و رذالت و پستی و خواری این زرنگ آقاها و زرنگ خانمهای نر و ماده آریایی (عاریایی! عاری از شرافت و انسانیت) تلویزیونهای استعماری ضد تورک نژادپرستِ به حدی است که با این دروغهای ناشیانۀ تنفرانگیز و با این ترفندهای ابتدایی ابلهانه سعی در گول زدن ملت فهیم و آگاه تورک آزربایجان و در اصل با این گونه دست کم انگاشتن مغرضانه و خبیثانه و نگاه از بالا به پایین، در اصل توهین به شعور میلیونها تورک آزربایجانی دارند. بعد از این ترفند جملاتی مانند: "ما در ایران ترک نداریم !!!" (ما، یعنی چه کسی؟!) و "کلمۀ ترک را مغولها در ایران رایج کردند" (؟!!!)شروع می شود   تا این که به ترجیع بند جالب "هموطنان آذری باید جنبۀ شوخی داشته باشند" ختم می شود!!! در برنامه های مانند صفحۀ دو بی بی سی فارسی و رادیو فردا، مدام تکرار می شود و بیشتر از همه نشان می دهد که این جماعت پان ایرانیست چه موجودات نژادپرست هزارچهره  و خطرناک و سهمناکی و بی حیا و مکار و مزور و ریاکار و خبیثی هستند و برای تداوم استعمار ملت آزربایجان و به ویژه تاراج بی امان معادن غنی طلا و مس و دیگر مواد ارزشمند زیرزمینی آزربایجان که ارزش آن بیش از ده برابر نفت و در اصل سرمایۀ خدادادی و حق طبیعی ملت تورک آزربایجان و نسلهای آینده ما است، با خشکاندن عمدی دریاچۀ نمک اورمو و خیزاندن بیست میلیارد تن نمک به قصد نسل کشی کامل و بی رحمانه ملت تورک آزربایجان به دستور چین و روسیه و اربابان صلیبی ضد تورک، با در غفلت نگه داشتن میلیون تورک آزربایجانی از حقوق ابتدایی خود به بهانه واهی حفظ تمامیت ارضی و عرضی(!) ایران به چه مکاریهای تهوع آوری رو می آورند.

 بارها نوشته ام و بار دیگر می نویسم که ما، ملت تورک آزربایجان، با ریاکارترین، مکارترین، خطرناکترین، وقیح ترین، بی شرم ترین، خبیث ترین، نژادپرست ترین، ضد عرب ترین، ضد تورک ترین  و ضد انسان ترین نوع نژادپرستی زندۀ جهان سر و کار داریم: نژادپرستی ایرانی یا پان ایرانیسم و یا به عبارت دقیق تر با پان فارسیسم که از پشتیبانی و ساپورت بی شائبه، بی محابا و همه جانبۀ قدرتهای صلیبی ضد تورک جهان: انگلیس، آمریکا، چین، روسیه، آلمان و فرانسه برخوردارند و عزم خود را برای نابودی کامل ملت بزرگ تورک آزربایجان و کل تورکان ایران، منطقه و حتی جهان جزم کرده است. آری! یک پانفارس نژادپرست پان ایرانیست حاضر است به خاطر حفظ سلطه و سیطرۀ ناحقش بر میلیونها انسان غیرفارس مانند مار جلوی اربابان ضد تورک صلیبی اش بخزد و مانند سگ دم تکان دهد و زبانش را درآورده و له له بزند و شیرینکاری دربیاورد؛ خاک روی کفشهای ارباب روس، چینی، آمریکایی و انگلیسی خودش را لیس بزند و از همه چیزش (به جز جان حقیرش) در راه ادامۀ این سلطۀ نژادپرستانه بگذرد. فراموش نکنیم این موضوع را که قوام السلطنه (آیت و شاخص و خداوندگار نژادپرستان پان ایرانیست) که حرکت ملی دموکراتیک انسان دوستانۀ ممتاز تورکان آزربایجان در سال 1325/ 1946 (جنبش مقدس ملی آزربایجان به رهبری پیشه وری) را با کمک آمریکا، انگلستان و روسیه (قدرتهای صلیبی ضد تورک جهان) به خاک و خون کشید در راه ادامۀ این سلطۀ کثیف زن زیبای خود را چند شب در اختیار استالین قرار داد.

تظاهراتی که اگر انجام می شد برای ما ملت تورک آزربایجان یک پیروزی کامل و بی نقص بود

   قرار بود جمعه 22/08/94 بیست و دوم آبان ماه سال هزار و سیصد و نود چهار شمسی، پس از یک هفته ادامۀ اعتراضات و تظاهرات حق طلبانۀ ملت تورک آزربایجان به برنامۀ موهن و کثیف و پلید "فیتله" که مغز و احساسات میلیونها کودک معصوم تورک و غیرتورک آزربایجان و سراسر ایران را برای "مانقورتسازی" و "تورک ستیزی" به طور سیستماتیک، با نجاست نژادپرستی فارس لجن مالی می کرد و نمونه کوچکی از هزاران نمونه نژادپرستی پنهان و آشکار رژیم با سوء استفاده از رسانۀ ملی پانفاسیسم حاکم بر ایران بود، به شیطنت و توصیۀ امامان جمعۀ خبیث و عوام فریب و مانقورت ضد تورک شهرهای آزربایجانی تبریز و اردبیل، تظاهراتی توسط مانقورتها و پانفارسهای بسیجی که اتوبوس اتوبوس از جاهای مختلف به شهرهای آزربایجان ترانزیت شده بودند، بعد از نماز جمعه در شهرهای اورمو، تبریز، اردبیل، زنگان و ... تظاهراتی انجام دهند و به بهانۀ این که احمد اوبالی، مدیر گوناز تی وی، به امامان شیعه توهین کرده است (کجا و کِی؟!) کلیّت حرکت ملی دموکراتیک و حق طلبانه و انسان دوستانه و آزادیخواهانه و ممتاز آزربایجان را مثل جنبش سبز تخطئه کنند و به خیال خودشان از بین ببرند که از "بیرون از ایران" و از اربابان صلیبی ضد تورکشان در لندن و واشنگتن و مسکو و پکن و پاریس و برلین به این نوکرن عبد و عبید دستور رسید که مبادا این اشتباه را بکنید. آزربایجان و حرکت ملی عظیم و ریشه دار آزربایجان از نظر ماهوی و ذاتی با جنبش سبز بسیار تفاوت دارد و اگر با یک استراتژی واحد به جنگ آزربایجان بروید حرکت ملی را به تمامی خوابیده های ملت تورک آزربایجان که 94 سال است مثل بختک سیاه (Qara) رویش افتاده ایم و نمی گذاریم از "خواب منحوس و طولانی اوغوز" بیدار شود، بیدار می شوند. چون هر عملی عکس العملی دارد و اگر این کار را می کردند، میلیونها انسان تورک، حتی آنهایی که در برابر مسائل اجتماعی- سیاسی بی طرف هستند، به موضوع حساس شده و علت را جویا شده و بعد از دیدن فیلم "فیتیله" و توهین آشکار توجیه ناپذیر و علنی شیطنت آمیزی که در آن به وضوح دیده و شنیده و احساس و ادراک می شود، آنها نیز به جمع مردم معترض می پیوستند و این حرکت مقدس به طوری مواج و پر تلاطم و گسترده و عمیق می شد که امکان جمع کردن آن برای جمهوری اسلامی ایران و اربابان صلیبی ضد تورکش دیگر عملی نمی شد. افسوس و صد افسوس که استراتژیستها، تئوریسینها و ایدئولوگهای رژیم فاشیست و راسیست جمهوری شیطانی ایران با توصیۀ اربابان ضد تورکشان این کار را نکردند.

 ما به خوبی می دانیم که چه مغزهای لعنتی کثیف و باریک اندیش و عاقبت نگری پشت این کار بوده است. و خوب هم می دانیم که این فکر از دایرۀ فهم و شعاع درک امثال محمدعلی نقدی فراماسونر ضد تورک و کوردپرست و پیروان ابله و بی مغز پشمالوی بسیجی "همیشه در صحنه" او بسی بالاتر است و تراویدۀ نخبگان انگشت شماری است که در"سایه" و "پشت صحنه" جمهوری اسلامی هستند. نخبگان انگشت شماری که همگی جوان و با درصد هوش بسیار بسیار بالا هستند. شطرنج بازان قهاری که در موقع سخنرانی سید علی خامنه ای پهن گردن "متن آماده شده" به دست او می دهند. نخبگانی که با اربابان صلیبی ضد تورک اروپایی شان مراوده ها و مذاکره ها دارند. "خط" می گیرند و "خط " می دهند. همۀ اینها را از "نشانه ها و قرائن" به خوبی می دانیم و می بینیم. و ما حق طلبان ملت تورک آزربایجان نیز این سوی صفحۀ شطرنج نشسته ایم و با آنها "رو" در "رو" بازی می کنیم. منتظر کوچکترین غفلت و حرکت اشتباه انهاییم. افسوس و هزاران افسوس که کارناوال رسوای روز جمعه را با توصیۀ این شطرنج بازان با مغزهای لعنتی نابغه ( با رمز کلاغهای سیاه/ فراماسونرهای قهار رده بالای نظام) به راه نینداختند. حیف که یک پیروزی قاطع دیگر از کف ما و ملت تورک ما رفت. 

نتیجه: چاره تنها و تنها اظهار و در معرض دید قرار دادن خواسته های حق طلبانۀ ملت تورک آزربایجان است

با توجه به آنچه در این مقاله بررسی و تحلیل کردیم بهترین راه مقابله با این اتفاق و اتحاد شوم و نژادپرستانۀ صلیبی ضد تورک و ضد عرب هم برای ما تورکان و هم برای عربهای ایران، استراتژی "اظهار در مقابل انکار، تظاهر در مقابل کتمان" است. این شیوه تنها استراتژی ممکن برای به پیروزی رسیدن حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و حرکت ملی عربهای عربستان ایران (الاحواز) و دیگر حرکتهای حق طلبانه ملل غیرفارس است. بهوش! دیگر زمان عمل مستمر و مداوم برای گرفتن تمام حقوق انسانی و ملی برای حرکت ملی آزادیخواه و استقلال طلب آزربایجان فرارسیده است. در ذات و اصل، گوهر و جوهر و اساس (ilkə، təməl) "حرکت" سکون و سکوت و اختفا محلی از اعراب ندارد. حرکت ملی آزربایجان نیز باید مدام، مستمر، پیوسته و همیشه باید "تحرک و جنبش" و بالطبع "جلوه و تظاهر و نمود و نمون" داشته باشد و با دیوارنویسیهای گسترده و روشهای ابتکاری "بصری و دیداری" خود را ظاهر کند؛ آشکار کند؛ ارائه کند؛ نشان دهد؛ در معرض دید و رؤیت قرار دهد؛ نمایش دهد؛ جلوه دهد؛ روشن کند؛ نمایان کند؛ هویدا کند؛ بروز دهد. فراموش نکنیم که عنصر "چشم" و "بینایی" از دیدگاه روان شناسی بسیار مهم و اساسی است. بیش از نود درصد از یادگیرهای ما، تأثیرپذیریهای ما  و تأثیرگذاریهای ما از راه بصر و دید و چشم انجام می پذیرد. همان طور که رژیم خبیث و نژادپرست جمهوری اسلامی ایران از عناصر بصری (تلویزیون و سینما) در جهت توهین و کوچک کردن و تحقیر نژادپرستانه ما تورکان آزربایجان با فیلمهایی مثل "فیتیله"در جهت مغزشویی میلیونها کودک تورک و غیرتورک از ابزار رسانۀ سمعی- بصری سوء استفاده نژادپرستانه می کند، ما فعالان مدافع ملت آزربایجان نیز باید و باید و باید به روش بصری و دیوارنویسیهای گستردۀ شبانه و بی امان روی بیاوریم و شعارهای ملی حق طلبانه و بشردوستانه و در عین حال کوبندۀ خودمان مثل "یاشاسین آزربایجان"، "هارای هارای من تورکم"، "گله جک بیزیمدیر"، "تورک دیلینده مدرسه/ اولمالیدیر هر کسه"، "آزربایجان اویاقدیر/ اؤز دیلینه دایاقدیر، آزربایجان اویاقدیر/ وارلیغینا دایاقدیر، آزربایجان اویاقدیر/ تورپاغینا دایاقدیر، آزربایجان اویاقدیر/ غیرتینه دایاقدیر، آزربایجان اویاقدیر/ ناموسونا دایاقدیر، آزربایجان اویاقدیر/ آنا دیلینه دایاقدیر و..."، "اورمو گؤلو جان وئریر دولت اونون قتلینه فرمان وئریر" و امثالهم بر روی دیوارهای کوچه ها و خیابانها و جاده های شهرها و روستاهای تورک نشین و نیمه تورک نشین آزربایجان جنوبی آن هم با حرکتی حماسی و بس گسترده بپردازیم. شعارنویسیهای گسترده بر دیوارهای کوچه ها و خیابانها و مدارس و ساختمانهای کنارجاده ای آزربایجان از نظر روان شناسی خواه ناخواه سبب حساسیت، تأمل، تحریک، تأثیر و بیداری گستردۀ ملت عادی تورک و حتی آسیمیله شده ها و مانقورتها می شود و از هر نظر که نگاه کنیم یک بازی "دو سر برد بی باخت کم هزینه و با نتیجه" برای حرکت مقدس انسان دوستانه، حق طلبانه، عدالت جویانه  و دموکراتیک" آزربایجان جنوبی است.  

 موج اگر بخوابد نه فقط تحرک خود را بلکه هستی خود را از دست داده است. حرکت ملی آزربایجان نیز باید و باید جلوه و تظاهر همیشگی داشته باشد. به خوبی دیدیم که بازشدن یک پلاکارد در بازی تراختورسازی و العین با مضمون "آزربایجان جنوبی ایران نیست" چه هنگامه ای به پا کرد و چه شوری انگیخت و حرکت ملی را چنان به دنیا شناساند که هزاران گلوی پاره شده هزاران طرفدار جوان تراختورسازی با وجود اهمیت فوق العادۀ آن تظاهرات هزاران نفری، نتوانسته بود در طول سالیان این تأثیر و تجلی حیرت انگیزی که چند متر پارچه سفید با مقداری جوهر قرمز داشت، داشته باشد. "یک تصویر و یک نوشته از دیدگاه تأثیر روان شناختی و جامعه شناختی از هزار حرف بهتر است" این یک اصل انکارنشدنی است. حرکت ملی آزربایجان باید دیگر بعد از این از درونگرایی و خزیدن در لاک خود به بهانه های مختلف مطلقا و شدیدا پرهیز کند و با دادن ابتکار عمل به جوانان غیور و قهرمان تورک، آنها را برای مقابله عینی، ملموس، انضمامی، محسوس، مادی، جسمی، فیزیکی، concrete، duyumsal، به میدان عمل شبانه روزی بکشاند. عباس لسانی، قهرمان نابغه حرکت ملی آزربایجان بارها گفته است که اولین کاری که ماموران مخفی اطلاعات، بسیجیان و مزدوران جهنمی رژیم جمهوری اسلامی ایران در گشت و گذارها و مأموریتهای اول صبح می کنند، این است که ببینند در کدام دیوار شهر شعار "هارای هارای من تورکم"، "تورک دیلینده مدرسه"، "یاشاسین آزربایجان" و امثالهم نوشته شده است تا رنگ بردارند و روی همان را سیاه کنند. چون از ظهور بصری حرکت ملی و نمایش شعارهای حق طلبانۀ ملت تورک آزربایجان، که به دنبال احقاق ابتدایی ترین حقوق بشری خودش است، به شدت وحشتزده و بیمناک می شوند.

 همان طور که در این نوشته بررسی کردیم حرف این فعال مبارز و متفکر بی نظیر تورک کاملا درست است. پس استراتژی پایه ما باید و باید و باید "اظهار" و "ظاهر کردن" و "در معرض دید قرار دادن" باشد. بارها نوشته ام و باز می نویسم: در چنین روزهایی بهترین کار بعد از تظاهرات خیابانی گسترده "دیوارنویسیهای گسترده در تمام دیوارهای تمام شهرهای آزربایجان جنوبی از تهران گرفته تا تبریز و کرج و اردبیل و ارومو و زنگان و همدان و قزوین و انزلی و اراک و قوم (قم) و ساوه و غیره" است.  این نوشته و این ایده ام را به سایتهای آزربایجانی می فرستم و امیدوارم همه با هم این نوشته را انتشار دهند و امیدورام به بهترین و گسترده ترین وجه آن را نشر کنند تا الگوی مبارزاتی مؤثری برای ملت ما باشد و خدای نکرده طوری نباشد که فقط پانکوردها از این افکار و شیوه های مبارزاتی شاخص برای پیشبرد سیاستهای اشغالگرانه و تجاوزکارانه شان بهره ببرند و عمل کنند و ملت خودمان بی بهره باشد.  پیشاپیش دست و پیشانی همه مبارزان حق طلب سایتهایمان را می بوسم و در مقابل همۀ آنها سر احترام و تمکین خم می کنم.

گله جک بیزیمدیر. تانری بیزیملندیر. حق بیزلن دیر. یاشاسین تورک میللتی. یاشاسین آزربایجان.

اوجالان ساوالان. دوشنبه 25/08/1394 = 16/11/2015

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter