English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

Çağımızın Qorqudu, ZəlimXan Yaqub, dünyamızı tərk etdi

Zəlimxan Yaqub 1950-ci il yanvarın 21-də Borçalının Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan olmuşdur.

1967-ci ildə doğulduğu kənddə orta məktəbi, 1972-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsini bitirmişdir.

1973-cü ildən 1978-ci ilə qədər "Azərkitab" sistemində, "Kitab pasajı" adlı kitab dükanında satıcı, baş satıcı, şöbə müdiri, 1975-ci ildən 1985-ci ilə qədər Azərbaycan Könüllü Kitabsevərlər Cəmiyyətində təbliğat şöbəsində redaktor, şöbə müdiri, 1987-ci ildən 1994-cü ilə qədər "Yazıçı" nəşriyyatında poeziya şöbəsində redaktor, şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb.

1995-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı olmuşdur.

İlk şeiri 1966-cı il oktyabrın 4-də, Gürcüstan SSR Bolnisi rayon qəzeti "Qələbə bayrağı"nda dərc edilib.

Bəhmən Vətənoğlu və Zəlimxan Yaqub1983-cü ildən AYB-nın üzvüdür.

2008-ci il avqust ayının 29-da Azərbaycan aşıqlarının V qurultayında Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri seçilib.[3]

1994-cü ildən Azərbaycan Respublika Prezidenti yanında Əfv Komissiyasının üzvüdür.

Rəsmi nümayəndə heyətinin tərkibində 1995-2000-ci illərdə Çində, Səudiyyə Ərəbistanında, Almaniyada, ABŞda, İsveçdə, İsveçrədə, Qırğızıstanda, Türkiyədə, Fransada və İraqda işgüzar səfərlərdə olub.

Zəlimxan Yaqub uzun müddət böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkib. Türkiyə, Almaniya kimi ölkələrdə müalicə kursu keçib. Hər iki böyrəyi olmayan ictimai xadim ömrünün son illərində dializ qəbul etməklə yaşayıb. O, 2016-cı il yanvarın 9-da dünyasını dəyişib.

iki she'ri:

QİSMƏT

Uçmaqda tuti quşuyam,

Ağır ər başıyam,

Mən sufilər yoldaşıyam,

Qazilər, deyən şah mənəm.

Xətai

On üç yaşında gəldi

şahlığın sarayına,

Otuz yeddi yaşında

şeyxim və şahım mənim.

Azərbaycan adında

bir məmləkət yaratdı,

Bir dərgaha baş əydi

neçə dərgahım mənim.

Çaldıran savaşında

uduzanda döyüşü,

Yerə-göyə sığmadı

amanım, ahım mənim.

Bir canda qoşalaşdı,

şahın, şairin ruhu,

Kəlmələr dil açanda

güldü sabahım mənim.

Gördü, işini gördü,

qılınc ilə telli saz,

İmza atdı tarixə

sazım, silahım mənim.

Mən layiq olammaram

Xətainin adına,

Tarixin qarşısında

çoxdu günahım mənim!

Həm qalib, həm də məğlub –

bu, taleyin işidi,

Belə yazdı qisməti

qadir Allahım mənim!

ÖLMƏZLİK

Bəni öldürsələr də, bən yaşarım,

Tərk edib xəlqi, xaliqə qoşarım.

H.Cavid

Allahından üz döndərən

biri deyil, beşi deyil,

Həqiqəti heç eləyib

haqdan dönən kişi deyil.

Axıradək mərd yaşamaq

hər adamın işi deyil,

Sən yaşadın, sən yaşatdın

qeyrəti, Cavid Əfəndi!

Sənin ruhun Türkün ruhu,

sənin dilin Vətən dili,

Bağban kimi bəsləmisən

ağac olub bitən dili.

Kim olursa öz xalqının

görən gözü, ötən dili,

O qaldırır zirvələrə

milləti, Cavid Əfəndi!

Gözün gördü, başın çəkdi,

hər qəsdi də, qərəzi də,

Sibiri də, sürgünü də,

ağrını da, mərəzi də.

Ölçmək olmur müddətini,

çəkmək olmur tərəzidə,

Kəskin olub düşmənlərin

nifrəti, Cavid Əfəndi!

Millət qalxır millət kimi

mərd insanın hesabına,

Şahidliyin, şəhidliyin,

təmiz qanın hesabına.

Sən qazandın məhəbbəti

pak vicdanın hesabına,

Kim qazanır asanlıqla

hörməti, Cavid Əfəndi!

Xaliq dedin peyğəmbərə,

“Quran”a bağlandı ruhun,

Gündoğana, günbatana,

Turana bağlandı ruhun.

Müşkünaza, Ərtoğrula,

Turana bağlandı ruhun,

Onlar idi bu həyatın

ləzzəti, Cavid Əfəndi!

Hansı yana gedirsən get,

yol haqqadı, yol Allaha,

Xalqın dostu yerindədi,

“xalq düşməni” yoxdu daha.

Çətin gündə, dar ayaqda,

zülmət oldu bir əjdaha,

Özün boğdun işığında

zülməti, Cavid Əfəndi!

Ruhumuzun şirinliyi,

dilimizin qəndi dedik,

Cavid keçdi şair kimi

hər bərəni, bəndi dedik.

Oldun bizim əfəndimiz,

biz sənə əfəndi dedik,

Zaman-zaman başımızın

şöhrəti, Cavid Əfəndi!

Seçib, toplayan: P. Sarxanlı 10.01.2016

Qaynaq: Wikipedya

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter