English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

سهم تُرکها از ایران (بخش چهارم- مقایسه ی بیمارستان های دولتی)- بابک شاهد

حق دسترسی آسان به بهداشت رایگان از ابتدائی ترین حقوق شهروندی محسوب می شود. وجود نهادهایی که مرتبط با بهداشت عمومی می باشد از مهمترین معیارهای سنجش توسعه ی بهداشت در یک منطقه محسوب می شود. مطالعه ی تعداد بیمارستان های دولتی و توزیع آنها در سطح ایران نشانگر تبعیض آشکار در حق تُرکها و دیگر ملتهای غیرفارس می باشد. لیست بیمارستانهای دولتی و شهری که این بیمارستانها در آنجا واقع گشته اند با استناد به سایت وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

http://www.araznews.org/fa/Archives/23179

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter