English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی مشترک در اعتراض به رژیم ایران: به ظلم و ستم علیه ملتهای عرب و ترک پایان دهید

آذوح: روز جمعه 14 اسفند تظاهرات گسترده ای در شهر استکهلم سوئد شکل گرفت و دهها فعال سیاسی عرب و ترک با حضور در مقابل سفارت ایران در سوئد اعتراض خود را نسبت به سیاستهای رژیم ایران اعلام داشتند.

قطعنامه ی زیر در این تظاهرات قرائت و منتشر گردیده است:

"وجدانهای آگاه، انسانهای شریف

رژیم ایران با اعمال سیاستهای راسیستی خود بر علیه ملتهای غیرفارس، تمامی سعی خود را بر نابودی فرهنگ، تاریخ و زبان ملتهای ترک، عرب و... متمرکز کرده و در این راه از تمامی ابزار و روشهای غیراخلاقی و غیر انسانی استفاده می نماید. برخوردهای امنیتی، بازداشتهای گسترده ی فعالین سیاسی، سرکوب خشن تجمعات مسالت آمیز و در نهایت، حذف فیزیکی مخالفین رژیم ایران تنها نمونه ای از این اعمال کثیف است.

در ایران کثیرالملله، شونیسم فارس بزرگترین مانع شرکت ملل غیر حاکم در شئون کشور و در نتیجه مانع رشد، ترقی و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی محسوب می شود. در ایران سیاستهای برتری طلبانه به همراه سیاستهای نفی موجودیت و هویت ملی، تحقیرملی، در هم آمیزی مصنوعی و هدفمند ملل غیر فارس ساکن در ایران به همراه ممنوعیت زبان و فرهنگ ملل تحت ستم، به عبارتی قتل عام معنوی آنان با سیاست ارعاب، وحشت و کشتار فعالین ملی تکمیل گشته است.

بر این مبنا می توان اذعان کرد که ستم ملی بر ملل غیر حاکم فارس اساسی ترین مانع تحقق دمکراسی، برابری حقوقی ملل ساکن ایران و برقراری مناسبات مسالمت آمیز بر مبنای مفاد بین المللی حقوق  بشر در میان آنهاست.

حق تعیین سرنوشت حقی است که از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری تا وجدانهای آزاد و پاک بر حقانیت آن صحه گذاشته اند. فعالینی که در این راه و برای احقاق حقوق ملت خود به مبارزه برخاسته اند سرمایه های یک سرزمین به شمار می روند و راهشان مقدس و مبارزه شان بسیار ارزشمند است.

* ما ضمن حمایت بیدریغ از خواسته های قانونی، مشروع و برحق ملتهای غیرفارس اعلام می داریم که مطالبات ملت عرب در انتفاضه ی 15 اوریل 2005 و ملت ترک آذربایجان در قیام میلیونی اول خرداد 2006 همپوشانی و همسویی کامل دارند.

* زبان یک ملت، رمز وجودی آن ملت به شمار می رود. رسمی شدن زبانهای ترکی و عربی و...، فراهم نمودن شرایط تحصیل به زبان مادری، اختصاص رادیو و تلویزیون سراسری به زبان مادری ملتهای غیرفارس و ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطبوعات آزاد و سراسری به زبان تورکی، عربی و... از خواسته ها و حقوق اولیه و بدیهی این ملتهاست.

* سیاست خشکاندن عمدی دریاچه ی اورمیه توسط رژیم ایران و به تبع آن کوچاندن اجباری ملت ترک آذربایجان از سرزمین اجدادی، و سیاست خشکاندن رود کارون در الاحواز و تغییر مسیر آن به سمت مناطق فارس نشین، سیاستهای کثیفی است که مجریان آن مستقیما زیست و زندگی ملتهای عرب و ترک را نشانه گرفته اند.ما ضمن اعتراض شدید نسبت به تلاش رژیم ایران جهت نابودی سرزمینهای ملل غیرفارس، خواهان رسیدگی فوری به این موضوع و ارجاع مساله به مجامع بین المللی هستیم.

* منابع زیرزمینی و ذخایر سوخت طبیعی سرزمینهای آذربایجان و الاحواز سالهاست که بی وقفه از سوی حکام ایرانی مورد تاراج قرار گرفته اند. این در حالی است که ملت آذربایجان و به خصوص ملت عرب، نه تنها از این منابع طبیعی بی بهره اند که حتی کوچکترین امکانات اقتصادی نیز برایشان مهیا نشده است. دیگر زمان آن فرارسیده که به این استثمار اقتصادی پایان داد.

* میلیونها کارگر غیرفارس به دلیل سیاستهای تبعیض آمیز و متمرکزگرایانه ی حاکمیت، برای به دست آوردن کار مناسبتر و بهبود وضعیت معیشتیشان به ناچار زادگاه خود را ترک نموده در شهرهای مرکزی و گرمسیر تحت شرایط بسیار سخت و با دستمزد کم و به دور از خانواده مشغول بکار هستند. ما خواهان رفع تبعیضات اقتصادی و پایان دادن به سرکوب جنبش های کارگری، عدم جلوگیری از مراسمات کارگری علی الخصوص بزرگداشت روز جهانی کارگر، امکان تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری و رفع تبعیضات اقتصادی و سرمایه گذاری دولتی در آذربایجان، الاحواز و... و فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای رفع معضل بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران این مناطق هستیم.

*  ما خواستار آزادی برگزاری تجمعات مدنی و برپایی اعتراضات مسالمت آمیز و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و علی الخصوص زندانیان سیاسی عرب و ترک هستیم و مسببین بازداشت و شکنجه ی آنان بایستی مورد محاکمه قرار گیرند. بسیاری از این فعالین در اعتراض به نحوه ی دستگیری و روند مبهم بازپرسی خویش در اعتصاب غذا به سر می برند و بی شک مسئولیت عواقب هر گونه ناراحتی و خطر احتمالی برای سلامتی این فعالین با رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

* ما کلیه ی سازمانها و ارگانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر را به واکنش و اقدام سریع در مقابل اقدامات وحشیانه ی رژیم ایران دعوت کرده و تمامی بشردوستان و حق طلبان را جهت جلوگیری از اجرای احکام قرون وسطائی در حق همه ی مظلومین در بند در چنگال رژیم ایران به یاری می طلبیم. خاطرنشان می سازیم همچنانکه تاریخ مبارزاتی ملتهای تحت ستم گواه است، سرکوبها و کشتارها هیچ تاثیری بر اراده ی ملتها در تحقق حق تعیین سرنوشت ملی شان برای رسیدن به آزادی نخواهد داشت.

* ما به زندگی در جامعه ای امیدواریم که در آن هیچ تبعیض و بی عدالتی وجود نداشته و تورک و عرب و... از تمامی آزادی های سیاسی و اجتماعی و... بهره مند باشند. ما معتقدیم که حرکتهای ملی در آذربایجان و الاحواز به عنوان جنبشهایی مدنی و دموکراتیک، رفاه و سعادت را به ملتها ارمغان آورده و آنها را به سوی سربلندی و با عزت و با شرف زیستن سوق خواهد داد.

زنده باد وحدت ملتهای ترک و عرب

نابود باد شوونیسم

"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"

"حزب دموکرات آذربایجان جنوبی- گادپ"

"جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح"

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter