English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

سیستم مانقورت¬ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (9)- قسمت نهم و پایانی

نگاهی به ایدئولوژیهای مانقورتساز در آزربایجان جنوبی و ایران جعلی

مانقورت نمی داند که کیست، چیست، چه کاره است، از کجا آمده است؟ جواب هیچ کدام از این سؤالات را نمی داند. مانقورت حتی اگر آزادش کنند نمی تواند فرار کند و خود را به قبیله اش برساند و تا زمان مرگش بردۀ داوطلب دشمنانش می شود. چینگیز آیتماتوو داستان مانقورت را برای این به تصویر کشیده بود که نشان دهد ایدئولوژی کمونیسم رژیم نژادپرست و روس پرست ضد تورک ذاتی اتحاد جماهیر شوروی در پوشش فریبندۀ شعارهای سر تا پا و پا تا سر دروغِ دفاع از کارگران و رنجبران و اتحاد کارگران جهان باهم، بر سر ملتهای تورک قیرقیز، اؤزبک، تورکمن، قازاق، آزر و غیره مانند پوست شتری سفت و سخت پیچیده شده بود و مغزهای انسانهای ملل تورک را به خرابی و زوال مبتلا می کرد. ملتهایی که بورکراتهای حزب ضد تورک و روس پرست کمونیسم رژیم اتحاد جماهیر شوروی آنها را با ابزار ایدئولوژی کمونیسم به صورت اوتومات از خودی خودشان بیگانه و بیزار می کردند. به راستی که نویسنده ای چون چینگیز آیتماتوو الگوی بیگانه سازی (Yabançılaşdırma/ Alienation)  و به دنبال  آن برده سازی (Kölələşdirmə/ Enslave ) انسان تورک را نمی توانست آن چنان زیبا و عمیق که در داستان مانقورت نشان داده است، در شکلی مکمل و بدین درجه گویا،  با نمونه و رمز و تمثیلی دیگر نشان دهد. اما مصادیق ایدئولوژیهای مانقورتساز به حزب کمونیسم و الگوی نژادپرستی  ضد تورک روسی و چینی محدود نمی شود. در ایران همین ایدئولوژی کمونیسم ضد تورک ایرانچی به همراه دو ایدئولوژی خطرناک و مسموم پان ایرانیسم از یک سو و تشیع مجوسی پارسی از سوی دیگر در کار مانقورتسازی از انسانهای ملت تورک دخیل بوده و هستند که در قسمت بعد به آنها نگاهی عمیق تر خواهیم انداخت.

تورکان ایران قربانی فریب بزرگ استعمار ضد تورک صلیبی غرب به سردمداری انگلستان

استعمار می گوید: "تو نمی توانی خودت را بشناسی و تعریف کنی. تو عقل و شعور و صلاحیت نداری که خودت را تعریف کنی من تو را برای تو و دیگران تعریف می کنم". آیا این گونه برخورد با انسانها برای شما آشنا نیست؟ آیا این همان نظام ولایت فقیه نیست که استعمار خبیث ضد تورک  بریتانیا با ساختن و پروردن هزاران انسان نمای خطرناک مکار موذی مفت خور سادیست خر سوار (عوام فریب و عوام سوار!) دجال و ضد انسان به نام ملا- سید و دادن القاب عجیب و غریب فراماسونری به آنها مثل "آیت الله العظمی= استاد اعظم فراماسونری ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام" تحت لوای تشیع ضد تورک، ضد عرب و ضد اسلام مجوسی پارسی- ایرانی بر ما ملل ایران به ویژه ملت تورک آزربایجان حاکم کرده است؟ همان گونه که ملا- سیدها، این مأموران زبدۀ فراماسونری ضد تورک بریتانیا به ما انسانهای عاقل و بالغ می گویند شما صلاحیت ندارید که صلاح خود را تشخیص دهید و باید و باید و باید از ما تقلید کنید تا ما راه صحیح زندگی را به شما نشان دهیم، استعمار پلید ضد تورک غرب به سردمداری انگلیس خبیث به انسانهای تورک ملت من می گوید: "شما سواد و صلاحیت ندارید که نژاد، زبان، هستی و هویت خود را تعریف کنید و من باید و باید و باید شما را به شما بشناسانم و من می گویم شما تورک نیستید؛ شما آذری هستید و نژاد شما ایرانی است و زبان شما از زبانی ایرانی به نام آذری به زبان تورکی تغییر کرده است. پس دو راه بیشتر ندارید: یا آذری شوید و از تورک بودن خودتان دست بردارید یا بمیرید"!!!

 و همین اتحادیۀ ضد تورک صلیبی ضد تورک در طول تاریخ با هر فرصتی تورک کشته و می کشند: زمانی با سوء استفاده از اوضاع در هم و آشفته جهان در جنگ جهانی اوّل بیش از دو میلیون و پانصد هزار تورک را در تورکیه و دو آزربایجان کشتند و در در دل زخمی آزربایجان، قلب تپندۀ جهان تورک، ارمنستان ضد تورک را بر پا کردند، زمانی با ایدئولوژی کمونیسم روسی و چینی کشتند و زمانی با ایدئولوژی ایرانی ، یعنی ترکیب ایدئولوژی تشیع پارسی با ایران پرستی فارس پرستانه کشتند و اینک با سوء استفاده از عقاید ایران پرستی افراطی ضد تورک و نیز تشیع پارسی ضد تورک و با تبلیغات بی امان نژادپرستانۀ ضد تورک بسیار گسترده در داخل و خارج از ایران، چشم امیدشان را به خائنان خوانخوار درون ملت آزربایجان، یعنی مانقورتهای پلید خائن خبیث جانی، که دست پرورده و شستشوی مغزی شدۀ خودشان هستند، دوخته اند که سنت نحس ضد انسانی و نژادپرستانۀ تورک کشی را اینها ادامه دهند.

استعمار ضد تورک طوری طراحی و برنامه ریزی کرده  و چنان استادانه کار کرده است که یک انسان تورک در آزربایجان جنوبی (ایران جعلی) هیچ انتخاب ملی گرایانۀ تورکی- آزربایجانی نداشته باشد. گزینه ها از قبل در تاریک خانه های اهریمنی لژهای فراماسونری و توسط مغزهای متفکر نخبگان ضد تورک ذاتی غربی (اغلب بریتانیایی)، ایرانچی (غیر تورک چه فارس  و چه غیر فارس) و خودفروختگان مانقورت طراحی شده و جلوی ملت تورک و تمامی ملل ایران گذاشته شده است:

الف- ناسیونالیسم فارس پرست ضد تورک و ضد عرب ایرانی (شوونیسم فارس)

ب- کمونیسم روسی الاصل ضد تورک ذاتی ایرانچی

ج- تشیع ایرانی، یا اسلام آریایی یا تشیع مجوسی ضد تورک و ضد عرب

اینها سه دگم یا سه جهان بینی نژادپرستانۀ منحط سادیستی و مازوخیستی ضد تورک و ضد عرب و فارس پرست هستند که در زیر پوشش فریبندۀ ایران و ایرانی در سدۀ اخیر بر اذهان میلیونها انسان تورک و غیر تورک در ایران حاکم کرده اند. ایدئولوژی ایرانچی فارس پرستی ضد تورک را در پوشش صدها حزب و گروه سیاسی و فرهنگی پیچیده اند و به خورد ملت تورک و ملل دیگر ایران داده اند. با صدها مانیفست و بیانیه و خط و مشی به ظاهر متفاوت و در اصل یکسان و مشابه: حزب پان ایرانیست و رستاخیز و سومکا همان اهداف را دارد که حزب توده و حزب کمونیست کارگری و حکمتیست و همه اینها همان اهداف را دارند که حزب جمهوری اسلامی (در اصل شیطانی) و احزاب مسخره و قلابی رنگارنگ آن با دو طیف جعلی اصول گرا و اصلاح طلبش و جبهۀ ملی و نهضت آزادی و امثالهم همه یک هدف دارند و برای همین هدف به وجود آمده اند: همۀ اینها همه و همه مطلقا برای فارس پرستی و ملل غیرفارس ایران را فارس کردن و کشتن و مخصوصا نسل کشی و قتل عام سیاسی و فرهنگی انسانهای ملل تورک و عرب به وجود آمده اند.

بعد از نسل کشی موحش بهترین، پاکترین و شجاع ترین انسانهای ملت تورک آزربایجان در سال سیاه 1325هـ. ش./ 1946م.، انسان تورک آزربایجانی را مجبور کرده اند که به جز خودش و ملت خودش به تمام ایدئولوژیها و دگمهای ضد تورک بچسبد ولی با دقت بیشتر درمی یابیم که صد سال است تنها یک دگم و تنها یک دگم ضد تورک بر ایران حاکم است: دگم شوونیسم فارس یا پان ایرانیسم و پان فارسیسم که گاهی اورکت آمریکایی می پوشد و در هیات کمونیست به جلوه درمی آید و گاه کت و شلوار می پوشد و کراوات می زند و به هیات آریایی پانفارس دوآتشۀ خود را به جلوه درمی آورد و گاهی عبا و قبا و نعلین و عمامه بر تن و پا و سر می کند و در هیات ملا- سید پشمالوی تسبیح به دست مفعول شدۀ فراماسون رخ می نماید اما همۀ اینها در ماهیت یک بت هستند که "هر لحظه به رنگی بت عیار درآید"!

جالب است: برنامه ها را طوری ماهرانه چیده اند که انسان در هنگام فکر کردن به ابعاد و زوایای آن حیرت می کند: آموزش و پرورش را به زبان تورکی ممنوع کرده اند این یعنی کارخانۀ تبدیل انسانهای تورک به عوام الناس بی سواد (بر عکس همین کارخانه و سیستم انسانهای فارس عوام الناس را به انسانهای خواص باسواد تبدیل کرده و می کند). و عوام الناس همانی هستند که ملا- سیدهای شیاد خرسوار به دنبال سوار شدن به آن هستند با زبانی چرب و نرم و با بلاغتی تمرین شده در سالیان در حوزه های علمیه شگردها و تکنیکهای شیطانی فریب دادن آنها و سوار شدن بر پشت آنها را آموخته اند. و به همین جهت است که جمهوری شیطانی ملا-سیدهای فراماسونر ضد تورک را در ایران سر کار و حکومت آوردند.

حال ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان هستیم و یک ملت عوام به اضافه تعداد کثیری مانقورت به ظاهر با سواد اما ضد سواد و آگاهی و فهم و شعور و وجدان و اخلاق.

تورک ستیزی مانقورت (خودزنی و خودکشی هویتی نژادپرستانه ضد تورک) مکمل عرب ستیزی از یک سو و فارس پرستی، کوردپرستی، ارمنی پرستی، روس پرستی، چینی پرستی، صلیبی پرستی و آریایی پرستی پان ایرانیستی از سوی دیگر است. انسان تورک در ایران اهریمنی هیچ گزینه دیگری ندارد و در صورت هویت طلبی تورکی کارش به دستگیری و شکنجه و دادگاه و زندان کشیده می شود: انسان تورک را مجبور می کنند که یا پان ایرانیست تورک ستیز و عرب ستیز شود و تیشه به ریشه اصل و نسب و ملت خودش بزند یا کمونیست دوآتشۀ فارس پرست ایرانچی شود و در زیر شنل کمونیسم نژادپرستانۀ روسی- چینی- ایرانی فارس پرستی و تورک ستیزی افراطی پیشه کند و به بهانۀ دین ستیزی و خرفات ستیزی، عرب ستیزی و تورک ستیزی کند(ما خود خود به شدت خرافات ستیزیم اما خرافات ستیز نه نژادستیز ملت ستیز و نژاد ستیز ضد عرب و ضد تورک) یا این که پیرو تشیع کثیف و پلید فارسی- ایرانی- آریایی شود و به بهانۀ موهومات مسخره این مذهب ضد انسانی مازوخیستی- سادیستی و به بهانه سُنی ستیزی، تورک ستیزی و عرب ستیزی پیشه کند چرا که دو کشور بزرگ جهان اسلام، تورکیه و عربستان هر دو با اکثریت مسلمانان سنی تورک و عرب هستند!! ملاحظه می شود که نتیجه و برآیند هر سه نحلۀ فکری و هر سه دگم ضد انسانی همان پان ایرانیسم ضد تورک و ضد عرب  و به معنی اخص کلمه مانقورتساز است.

باز هم در بارۀ ابعاد شیطانی تئوری مهیب مانقورتساز آذری، استراتژی نادیده گرفتن و نفی و انکار کامل ملت تورک

الگوی فکری نژادپرستی ضد تورک حاکم بر ایران با تئوری آذری کوشیده است که صورت مسئلۀ انسان تورک / ملت تورک را در ایران به کلی پاک کند. چرا که وقتی من هویت طلب حق طلب تورک اعتراض می کنم که چرا در کتابهای درسی تورک ستیزی می کنید؟ و وقتی بر اساس قوانین و مصوبات کنوانسیونهای سازمان ملل انسانهای ملت تورک من حق دارند که به زبان مادری آموزش و پرورش داشته باشد چرا این حق را به انسانهای ملت تورک من نمی دهید؟ پانفارسهای ضد تورک به همراه مانقورتهای دست آموزشان هم صدا به من جواب می دهند: " مگر تو تورک هستی که من حق بشری آموزش و پرورش را به تو بدهیم یا ندهیم؟!! تو آذری و ایرانی هستی و نژادت ایرانی است و زبانت با حملۀ مغول به تورکی تبدیل شده است و باید با ترک کردن تورکی و فارسی حرف زدن ایرانی شوی و خودت را از این زبان ضد ایرانی مغولی تورکی رها سازی. چون تو تورک نیستی پس تورک ستیزی ما به تو هیچ ربطی ندارد!!!" اوج شیادی و شیطنت نژادپرستانه را ملاحظه می فرمایید؟

سیستم نژادپرستی ایرانی، نوکر استعمار صلیبی انگلیس بر اساس رویکرد نژادپرستانه بر اساس اصالت نژاد- و نه اصالت زبان و فرهنگ- ، یعنی اصالت نژاد موهوم ایرانی با رویکری به تمامی فاشیستی- نازیستی چنین مکارانه، اصل موجودیت و هستی تورکان را در ایران اهریمنی انکار و نفی می کند. هدف ارائه و ترویج و تبلیغ تئوریهای شیطانی نژادرستانۀ ضد تورک مانند "آذری" همین انکار کلی هستی و هویت تمامی انسانهای ملت تورک در ایران بوده و هست.

حاکمیت ضد تورک فارس پرست حاکم بر ایران در سدۀ اخیر (چه پهلوی و چه جمهوری شیطانی) از همۀ حاکمیتهای ضد تورک جهان بدتر و پلیدتر و نژادپرست تر است. حاکمیت ضد تورک روس با مکتبها و مدارس ملتهای تورک در زمان اتحاد جماهیر شوروی کاری نداشت. درست است که هر از گاهی مثل سالهای سیاه 1937 و 1938 طی برنامه های جنایتکارانۀ قتلهای زنجیره ای، نخبگان ملت تورک، شاعران، نویسندگان و استادان نخبۀ هویت طلب ملتهای تورک آزربایجان، اؤزبکستان، قیرقیزستان، قزاقستان و غیره را می کشت و حذف فیزیکی می کرد، اما با آموزش و پرورش به زبان مادری تورکی کاری نداشت. و همین آزادی اموزش و پرورش به زبان مادری ولو به خط بیگانه روسی، سبب زنده بودن روح ملل تورک در اتحاد جماهیر شوروی شد. جنایتکاران حزب کمونیست چین و نژادپرستان هان در تورکیستان شرقی اشغالی (سین کیانگ جعلی) نخبگان و معترضان ملت مظلوم تورک اویغور را بی رحمانه و بی امان و به صورت فجیعی می کشند و نوزادان تورک را می پزند و می خورند (!) اما با زبان مادری و فرهنگ بومی تورکان اویغور کاری ندارند و موجودیت آنها را به کلی ، آن چنان که نژادپرستان خبیث پانفارس ایران موجودیت ملت تورک را در ایران به کلی انکار می کنند، انکار نمی کنند. برای همین روح تورک و زبان و فرهنگ تورکی اویغورهای مظلوم زنده مانده است.

حاکمیت راسیست جنایتکار خبیث فارس در ایران در سدۀ اخیر کثیف ترین و جنایتکارترین و ضد انسان ترین حاکمیت نژادپرست ضد تورک جهان است چرا که با خلق و ترویج و تبلیغ دروغهای نژادپرستانه ای چون آذری، اصلِ موجودیت و وجود ملت تورک را در آزربایجان جنوبی و کل ایران به کلی نفی و انکار می کند و اجازه نمی دهد حتی یک مدرسه و حتی یک مدرسه، به صورت رسمی یا حتی غیررسمی به زبان تورکی در تبریز باز و فعال شود. ایدئولوژی و دگم ایرانچی ضد تورک یعنی این. بارها گفته ام بار دگر می گویم که ما مبارزان ملت تورک آزربایجان با جنایتکارترین، خبیث ترین، پلیدترین، کثیف ترین و ضد انسان ترین نژادپرستی ضد تورک جهان رو در رو و در مبارزه هستیم.

به نظر می رسد که آزادی ملت ما از چنگ این نژادپرستی خبیث ضد تورک که در طی سدۀ شیطانی اخیر، که به حق باید آن را "سدۀ شیطانی ضد تورک ایران" نام بگذاریم، با وجود هزاران و بلکه میلیونها مانقورتی که با دقیق ترین و شیطانی ترین برنامه های نژادپرستانه حاکمیتی، دولتی و سیستماتیزه از ملت تورک ما پرورده است، دشوارترین کارها باشدو به بهای ریخته شدن خون میلیونها انسان تورک آزربایجانی به دست خواهدآمد. اما آزادی با دادن خون به دست می آید و به این خونها می ارزد. به نظر می رسد در راه رسیدن به هدف مقدس استقلال آزربایجان جنوبی ما مبارزان حق طلب و استقلال طلب ملت تورک آزربایجان، خونین ترین و دلخراش ترین نبردها را نه با پانفارسها و پانکوردهای متحد و متجاوز ضد تورک بلکه با مانقورتهای خودمان خواهیم داشت. تاریخ و آینده گواه راست بودن این سخن من خواهدبود.

در هنگام فریب دادن و مانقورت کردن آذری هستیم و هنگام کشته شدن و به کشتن داده شدن تورک!

وقتی که ما حق طلبان تورک حقوق بشری خودمان را از این فارس پرستان ضد تورک حاکم می خواهیم و می گوییم که چرا زبان کوردی را برای کوردها رسمی کرده اید و به صورت رسمی در مدارس و دانشگاه تدریس می کنید ولی همین حق بشری را برای ما تورکها قائل نمی شوید؟ می گویند شما تورک نیستید آذری ایرانی هستید و زبان فارسی و کوردی و تمامی زبانهای ایرانی (تالشی، تاتی، گیلکی، مازندرانی، لری، بلوچی، لکی، لاری و غیره) همگی ایرانی هستند و اجازه آموزش و پرورش را در صورت لزوم به همۀ آنها می دهیم ولی به شما آذریها هرگز اجازه نمی دهیم که به زبان انیرانی و تورانی تورکی درس بخوانید! شما باید و باید و باید تنها و تنها و تنها به زبان رسمی ایرانی آریایی خجستۀ فارسی درس بخوانید و زبان گجستۀ تورکی زبان ایرانی نیست شما هم ایرانی هستید پس خفه شوید و ایرانی بمانید!!! وقتی می گوییم چرا صدها معدن مس و طلا و معادن دیگر سرزمین من، آزربایجان را، غارت  می کنید و به کرمان و شهرهای فارس نشین می برید و جوانهای ملت من را بیکار و گرسنه رها می کنید، می گویند معادن که ما شما نیست، مال ایران است و ما حق داریم آنها را به تاراج ببریم چون ما ایرانی اصیل هستیم و شما با این زبان انیرانی و تورانیِ تورکی، ایرانی اصیل نیستید پس خفه شوید و گرسنگی و بیکاری بکشید و بمیرید! وقتی ما می گوییم چرا هزاران کورد مهاجر را از سوریه و عراق در طول صد سال به آزربایجان جنوبی کوچ داده و وارد کرده اید و در شهرهای تورک نشین آزربایجان غربی ما اسکان داده اید و با تمام قوای اهریمنی خود می کوشید که شهرهای تورک نشین آزربایجان غربی را به ملل ایران و کل جهان کوردنشین معرفی کنید؟ و چرا اعزام سربازان وظیفه و نیروهای نظامی و انتظامی به شهرها، روستاها و مناطق پر خطر کوردیستان و آزربایجان غربی صرفا از انسانهای تورک ما صورت می گیرد؟ می گویند: هر جا کورد است ایران است! و ما حق داریم شهرها و روستاهای شما را از شما بگیریم و به کوردهای ایرانی اصل و بیست و چهار عیار آریایی با خون قرمز تیره و اصیل ایرانی بدهیم و شما هم خفه شوید و تنها وظیفه تان این است که زیر پرچم ایران به ایران خدمت کنید و در راه ایران به دست همین کوردهای اصیل آریایی کشته شوید!!! خفه شوید و حرف نزنید و کشته شوید!!! وقتی می گوییم چرا با زدن بیش از صد سد به رودهای حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک اورمو که اغلب در شهرها و روستاهای اشغالی کوردنشین آزربایجان غربی و کوردیستان قرار دارند، دریاچه اورمو را خشک می کنید و آبهای پشت سد را که در شهرها و روستاهای آزربایجان غربی که به کوردها داده اید پر و لبریز و لبالب  از آب کرده اید چنان که نزدیک است این شهرها و روستاهای کوردنشین با خطر جاری شدن سیل در زمستان روبه رو شوند و آن قدر آب پشت سدها به کوردها داده اید که نمی دانند با این مقدار آب پشت سدها چه کنند و علاوه بر استفاده از ان آبها برای کشاورزی به پرورش ماهیها در آبهای انبوه پشت سدها رو آورده اند؟ چرا این آب را از ما که به قول شما ایرانی هستیم دریغ کرده و دریاچه نمک اورمو را خشک می کنید و ملت تورک ما را در معرض خطر سهمناک بیش از 20 میلیارد تن نمک قرار می دهید و در عوض آبهای ما را این چنین بی محابا به کوردها می دهید؟ می گویند کوردها ایرانیان اصیل 24 عیار هستند و شما به ویروس توران و زبان نامقدس تورکی آلوده شده اید پس ما باید و باید و باید شما را فدای کوردهای ایرانی بکنیم. آب که سهل است در مواقع ضروری خون رگهای شما را از رگهایتان می کشیم و در رگهای کوردها تزریق می کنیم. شما هم حق اعتراض ندارید همین هست که هست! اما ما باز هم کوتاه نمی آییم و باز هم می گوییم: مگر شما خودتان هنگامی که ما تورکها حق بشری خودمان را دربارۀ آموزش و پرورش به زبان مادری تورکی خودمان می خواهیم به ما نمی گویید که شما ایرانی نژاد و آذری هستید و تورک نیستید. حالا چرا وقتی این تروریستهای کورد جوانهای ما را به جرم خدمت سربازی و دفاع از همین ایران شما می کشند، شما از ما که به گفتۀ خودتان ایرانی نژادان همخون شماییم دفاع نمی کنید و برعکس از کوردهای یاغی تروریست قاتل حمایت می کنید؟! نکند تنها در هنگامی که حق آموزش به زبان مادری تورکی را می خواهیم، آذری و ایرانی نژاد هستیم و هنگامی که ما را به جلوی کوردهای ناجوانمرد غافل کش می فرستید و به دست کوردها به کشتن می دهید تورانی و تورک  و مستحق مرگ هستیم؟!! می گویند: همین هست که هست می خواهید بخواهید نمی خواهید نخواهید. شما وظیفه تان است که زبان تورکی شما در هیچ جای ایران تدریس نشود تا این که کاملا نابود شود؛ شما وظیفه تان است که شهرها و روستاهایتان را به همراه آب تمام رودهایتان به کوردهای ایرانی الاصل خالص تقدیم کنید؛ دریاچه نمکتان را خشک کنیم و با میلیاردها تن نمک انسانهای شما را نسل کشی کنیم و معادن مس و طلایتان را غارت کنیم و ببریم و برای خودمان خرج کنیم؛ جوانان شما را بیکار و گرسنه و بدبخت و معتاد و فاسد و نابود کنیم، به خاطر حفظ شهرهای و روستاهایتان که از شما گرفته ایم و به کوردها داده ایم در خدمت سربازی و غیره به دست و گلوله همان کوردهای آریایی 24 عیار خالص ایرانی کشته شوید. شماها خفه شوید و آذری و ایرانی باشید و آذری و ایرانی بمانید! همین هست که هست! می خواهید بخواهید نمی خواهید بروید مغولستان!!! خوب، با شما مانقورتهای سایت آذریها هستم: شما نام این منطق را چه می گذارید؟     

احساسات مقدس انسانی ما هویت طلبان حق طلب و استقلال طلبان ملت تورک آزربایجان

نمی دانم یک نژادپرست ایرانچی پانفارس می تواند احساسات من تورک را دریابد وقتی که توسط آنهایی که تورک نیستند و خودشان را هموطن من می خوانند و در حالی که به چشمهای من نگاه می کنند هستی ام، هویتم، زبان مادری ام  و ملتم را به کلی انکار و نفی می کنند و می گویند تو تورک نیستی و آذری هستی؟ نژادپرستان ضد انسان ایرانچی چه طور به خودشان اجازه می دهند که برای من هویت و هستی تعریف کنند و بگویند "تو تورک نیستی. تو آذری هستی" نژادپرستان ایرانچی چه طور به خود اجازه می دهند که مرا برای من تعریف کنند و بگویند که اصل تو تورک نیست آذری و ایرانی است؟! آیا نژادپرستی ای وقیح تر و ضد انسانی تر از این در کل دنیا وجود دارد؟

احساس من تورک هنگام رو به رو شدن و حرف زدن با کسی که نام هموطن روی خودش گذاشته و در حالی که به چشمان من نگاه می کند، اصل وجود، موجودیت، هویت و زبان مادری مرا نفی و انکار می کند. آیا این احساس را یک نژادپرست پانفارس و مانقورت درمی یابد؟ نژادپرستی منحوسی که آن قدر پست و بی حیا و شیطان و است که رو در رو به چشمان من نگاه می کند و خیره به چشم من، مرا به کلی انکار می کند و به من می گوید " تو تورک نیستی" در حالی که زبان من، روح من، جسم من، قلب من، چهره ام، قیافه ام، صورتم، دستها و پاهایم و همۀ سلولهای تنم و تمام ذره های روحم همه با هم یک صدا فریاد می زنند که "من تورکم من تورکم من تورکم ..." اینها هستی مرا انکار می کنند و دم از ایران و ایرانی می زنند! خاک مرا به دشمنانم می دهند و می گویند ما هموطنیم. دریاچه نمکم را به قصد نابودی ملتم خشک می کنند و می گویند ایرانی هستیم. سربازان و نظامیان از همه جا بی خبر ملت تورک مرا جلوی سلاخان کورد می برند و به کشتن می دهند و می گویند همه هموطنیم. حتی آن کوردی که جوانان مرا می کشد! جلوی رویم و جلوی چشمانم، به چشمانم نگاه می کنند و هستی و هویت و زبان مادری و فرهنگ مرا و همه چیز مرا از بیخ و بن انکار می کنند و انتظار دارند که به رویشان بخندیم و آنها را هموطنان ایرانی خود بخوانیم!!!

 و... ما هستیم و فریاد مقدس "هارای هارای من تورکم" را سر می دهیم و  حتی شده در نبردی مقدس بر ضد اشغالگران پانفارس و کورد به قیمت کشته شدن میلیونها انسان تورک یک وجب خاک مقدس آزربایجان را به نژادپرستان جنایتکار ایرانچی و کورد و مانقورتهای بدتر از هر دو نخواهیم داد. آزربایجان را مستقل و خوشبخت خواهیم کرد و به شادی و خوشبختی به زبان مادری و هویت و هستی  خودمان در خاک مقدس مادری خودمان خواهیم زیست.

اوجالان ساوالان – پنج شنبه، 1394/12/13              2016/03/03 

    

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter