English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

شکایت قضایی به خاطر اختلاس ۱۳ میلیارد تومانی در دولت احمدی نژاد از فروشگاه های رفاه

آذوح: فرشید گلزاده، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه می گوید دولت محمود احمدی نژاد در فروشگاه های رفاه مرتکب اختلاس ۱۳ میلیارد تومانی شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای گلزاده گفت: "در سال ۱۳۹۲ قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پنج میلیارد تومان از این فروشگاه‌ها خارج شد همچنین در سال ۱۳۹۱ هم مدیران وقت ۸ میلیارد تومان اختلاس کردند."

به گفته او ۵ میلیارد تومانی که در دولت محمود احمدی نژاد، از سیستم مالی فروشگاه های رفاه خارج شد، "بن خرید بوده که به ۱۱ شرکت صوری یک شبه فروخته شد که نیمی از آن را به شرکت برگرداندیم."

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه همچنین گفت به خاطر ضعف سیستم مالی در سال‌های گذشته مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر از این سیستم در دولت قبل اختلاس شد، که با سود آن به ۸ میلیارد تومان رسید. فرشید گلزاده گفته در این مورد به مراجع قضایی شکایت شده است.

او همچنین گفت به خاطر استخدام رسمی غیرقانونی ۱۰۰ نفر در زمان دولت محمود احمدی نژاد در فروشگاه های رفاه، به مراجع قانونی شکایت شده و پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است.

آقای گلزاده گفته: "امروز تاوان اختلاس‌های دولت گذشته در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه را پس می‌دهیم."

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter