English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

کم رای ترین نماینده، رئیس مجلس خبرگان ایران شد

آذوح: نمایندگان مجلس خبرگان در اقدامی متضاد با آراء عمومی، کم رای ترین نماینده تهران را به ریاست این نهاد حکومتی برگزیدند.

احمد جنتی، روحانی تندرو و سالخورده که با کمترین رای وارد مجلس خبرگان شده بود، با اعمال نفوذ منابع قدرت، روز سه شنبه 24 مه در منصب ریاست این مجلس جای گرفت.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، جنتی در اولین جلسه مجلس خبرگان در دوره پنجم، کاندیدای ریاست این مجلس شد که با کسب 51 رای توانست ریاست این مجلس را بر عهده بگیرد. مجلس خبرگان رهبری ایران 86 کرسی دارد.

رقبای جنتی به ترتیب ابراهیم امینی و محمود هاشمی شاهرودی هرکدام 21 و 13 رای آوردند.

هاشمی رفسنجانی با وجود بالاترین میزان رای در حوزه انتخابی تهران، ترجیح داد که کاندید ریاست مجلس خبرگان نشود و به نفع دیگر رقیبان کنار بنشیند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter