English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

شرایط سخت حبیب ساسانیان در زندان تبریز*****

آذوح: فعال ملی آذربایجان در زندان تبریز تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار دارد.

به گزارش آذوح حبیب ساسانیان که به تازگی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز به زندان این شهر منتقل شده است توسط مسئوان زندان در بند ویژه نگهداری می شود.

گفتنی است چندین ماه قبل حبیب ساسانیان به همراه فعالان سیاسی ترک آقایان مهدی جوادزاده، حمید ثقفی، بابک آوند، اسماعیل افخمی و یونس رحیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند.

اسماعیل افخیمی و یونس رحیمی به قید وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده اند اما بقیه ی فعالین در زندان تبریز به سر می برند.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter