English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

سفير سابق ايران در آذربايجان: به جای شعار عليه آمريكا، با مردم تركيه همدردی كنيم

آذوح: افشار سلیمانی سفير سابق ايران در آذربايجان گفت شهرداری تهران بهتر بود به جای شعار عليه آمريكا، بيلبورد در محكوميت عمليات تروريستی در فرودگاه استانبول نصب مى كرد.

وی در صفحه فيسبوك خود، با اشاره "به نصب بيلبوردهای انتقادی توسط شهرداری تهران عليه آمريكا در روز قدس" گفت كه "بهتر بود" اين كار در "محکومیت تروریسم و همدردی با خانواده های کشته شدگان عمليات تروریستی در فرودگاه آتاتورک استانبول" انجام مى شد.

از ديدكاه او اگر شهرداری تهران در "معابر عمومی" بيلبورد در همدردی با مردم استانبول "نصب می کرد تاثير مثبتی در افکار عمومی ترکیه و دنیا داشت".

گفتنی است اقدام شهرداری تهران به نصب بيلبوردهايی حاوی شعار عليه آمريكا، با واكنش كاربران شبكه های اجتماعی ايران و انتقاد متقابل از اين كشور و نقد مسئولين شهر تهران مواجه شده است.

alarabia

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter