English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

نگاهی به استراتژی حساب شدۀ پان ایرانیسم ضد تورک در کوردپرستی و ضدیت نژادپرستانه با ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

به تازگی درگیریهایی بین حزب تروریست کردستان ایران و سپاه پاسداران رژیم جمهوری شیطانی در آذربایجان غربی اتفاق افتاده که سبب کشته شدن نفراتی از هر دو گروه شده¬است. اما نکتۀ جالب عکس العمل پان ایرانیستهای نژادپرست ضد تورک و ضد آزربایجان تلویزیونهای سیاسی فارسی زبان ماهواره ای از قبیل بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، من و تو، رادیو فردا، رادیو زمانه، دویچه وله آلمان، ایران آریایی، پارس، تلویزیون اندیشه، کانال 1، ایران فردا، رها (تلویزیون اصلاح طبان راسیست و فاشیست جمهوری اسلامی ایران)، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، نگاهِ شما (کانال جدید)، اندیشه، دیدگاه و ... به این درگیریهای تجزیه طلبانه است. گروهی مانند بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، دویچه وله آلمان، رادیو فردا، رادیو زمانه  و غیره، تلویزیونهای دولتی استعماری صلیبی، کوردهای تروریست را به مانند قهرمانانی که به مبارزه با جمهوری اسلامی می پردازند تصویر کرده و با گزارش و تحلیلهای مهره های کورد تروریست خودشان مانند علی جوانمردی (صدای آمریکا)، ژیار گل (بی بی سی فارسی) و غیره حرکتهای تروریستی کورهای ضد انسان را در خاک پاک آذربایجان غربی تا حدّ تقدّس توجیه می کنند. انگار نه انگار که تمامیت ارضی مملکتی به نام ایران با حمله های مسلحانه این گشادشلواران وحشی انسان کش ناجوانمرد ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد انسان به خطر افتاده است.

آری! در نظر صلیبیان ضد تورک و ضد آزربایجان و نوکران پان ایرانیستشان (جمهوری شیطانی ایران و اوپوزیسون قلابی ضد تورک و ضد آزربایجانش)، تمامیت ارضی ایران تنها زمانی به ذهن و یاد و زبان می افتد که صحبت از حق خواهی، حقوق بشرخواهی و استقلال خواهی مبارزان و فعالان دمکرات و مسالمت جوی تورک آزربایجان که راه مبارزۀ غیرمسلحانه و  مسالت آمیز و دموکراتیک و فرهنگی- سیاسی در پیش گرفته اند، به میان می آید وگرنه  وقتی کوردهای تروریست این گشادتنبان عاریایی 24 عیار با خون خالص و بی ترکیب (!) انسان کش که توسط امریکا و اسرائیل و انگلیس و آلمان و فرانسه تا به دندان مسلح می شوند و به مرزهای ایران حمله می کنند و با نیروهای نظامی و انتظامی ایران، چه سپاه پاسداران و چه نیروهای انتظامی و نظامی دیگر درگیری مسلحانه می کنند، نه تنها تمامیت ارضی ایران به خطر نمی افتد بلکه با بازیهای برنامه ریزی شده و حساب شده و استراتژیهای تبلیغاتی شیطانی و رسانه ای و بمباردمان تبلیغاتی مهندسی شدۀ ضد تورک و ضد آزربایجان، طوری جلوه می دهند و تبلیغ می کنند که گویی کوردهای مسلح، این تروریستهای ضد انسان جانی بالفطره اشغالگر، در خاک پاک آزربایجان جنوبی صرفاً به جنگ با جمهوری اسلامی ایران می پردازند و از این رو هر کار بکنند، حقشان است و باید و باید و باید به خاطر این دموکرات بودنهایشان (؟!) تشویق و تقدیس شوند!

گروه دیگر از شیاطین پان ایرانیست ضد تورک و ضد آزربایجان، تلویزیونهای غیر دولتی به اصطلاح اپوزیسیون جمهوری شیطانی هستند؛ تلویزیونهایی مثل من و تو، ایران آریایی، تلویزیون پارس (پارس تی وی)، اندیشه، کانال 1، ایران فردا، رها (تلویزیون اصلاح طبان راسیست و فاشیست جمهوری اسلامی ایران)، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، نگاهِ شما (کانال جدید)، اندیشه، دیدگاه که در شیطنت نژادپرستانۀ ضد تورک و ضد آزربایجان به هیچ وجه کم از اربابان صلیبی فراماسونر نژادپرست ضد تورک و ضد آزربایجان انگلیسی و آمریکایی و غیره خودشان ندارند. نژادپرستان فاشیست ضد تورک و ضدآزربایجان این تلویزیونها  پا را از اربابان صلیبی ضد تورکشان هم فراتر می گذارند و علناً به طرفداری از گشادتنبانان انسان کش ضد تورک کورد می پردازند و تمامی اعمال تروریستی این جانیان تروریست ناجوانمرد را با بهانه های ابلهانه عوام فریبانه توجیه می کنند و حتی در مواردی با کمال حیرت شاهدیم که برخی از به اصطلاح کمونیستهای کارگر پرست که از انساهای تورک مثل جعفر عظیم زاده مایه می گذارند و صورت مسخ شده و سیاه نژادپرست ضد تورک خود را پشت صورت ملکوتی و درخشان و پشت اعتصاب غذای قهرمانانۀ این بزرگمرد تورک آزربایجانی پنهان می سازند، بی هیچ تعارفی به جوانان ملتهای دیگر ایران برای پیوستن به این تروریستهای ضد تورک و ضد آزربایجان ناجوانمرد وحشی توصیه هم می کنند. اخیراً دو شب پیش مانقورت وقیح عقده ای نژادپرست کمونیست خائن خبیث و جانی و بی حیایی به نام کامران مهرپور عقده ای، که ضدیت نژادپرستانۀ خائنانه اش با ما مبارزان حرکت ملی آزربایجان و ملت تورک آزربایجان و کوردپرستی اش دیگر نیازی به دلیل و برهان و بهره هوشی ندارد، در تلویزیون پان ایرانیست ضد تورک و ضد آزربایجان دیدگاه، سخنانی گفت که من از یک روباه سیاست پیشه ای مثل او اصلا انتظار نداشتم اما چه کنیم که «تانری بیزلن دیر» و این شیاطین کوردپرست ضد تورک و ضد آزربایجان ذاتی خبیث و خائن و جانی پان ایرانیست و پانفارس هر کسی باشند با زبان خودشان به تله می افتند به قول ما تورکها «هَه! دیل دولانار دوزون دئیر»! آری! کامران مهرپور، این مانقورت کوردپرست شیطان کمونیست ضد تورک و ضد آزربایجان تلویزیون دیدگاه در برنامۀ تحلیلی اش همراه با کورش عرفانی، به جوانان ملت تورک آزربایجان همراه با ملتهای بلوچ و عرب و غیره توصیه کرد که «چرا نشسته اید؟! من تأکید می کنم همین الان به کردهای مبارز حزب دموکرات کردستان ایران که با جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه دموکراتیک می کنند (؟!) بپیوندید»!!!

خطاب من هم به دوستان و مبارزان حرکت دموکراتیک انسان دوستانه و حق طلب و استقلال طلب ملی آزربایجان جنوبی است و هم به وجدانهای آگاه از ملتهای دیگر ایران می گویم، وجدانتان را قاضی کنید: می بینید چه نقشه هایی و چه طرحهای شیطانی برای ضدیت با ملت تورک آزربایجان و حرکت ملی آزربایجان می ریزند و اجرا می کنند؟! عمق شیطنت این نژادپرستان ضد تورک را می بینید که هر صدای اعتراض ما مبازران و فعالان حرکت ملی آزربایجان را که به طور مسالمت آمیز و با زبان و قلم و نوشته و مقاله اعتراض می کنیم  که چرا جمهوری شیطانی ایران، فرزندان بی گناه تورک ما را به جرم اعزام شدن اجباری به خدمت سربازی جلوی کوردهای تروریست تا به دندان مسلح می فرستد و به کشتن می دهد؟ ما که با سخن و کلمه و گفتمان و گفتار و حرف و نوشتار و مقاله اعتراض می کنیم می شویم «فاشیست» و حرفهایمان «فاشیستی» می شود اما کوردهای تروریستی که به حمله مسلحانه علنی و حزبی و کاملاً سیستماتیک و برنامه ریزی شده به مرزهای ایران اهورایی و در اصل آزربایجان جنوبی مظلوم می کنند و به جای زبان چند گرمیشان، مرمیهای فشنگهای تفنگهایشان و رگبار مسلسلهایشان حرف می¬زند، می شوند دموکرات انسان دوست، حق طلب و حامی حقوق بشر و مقدّس و شهید راه حق؟!!!

می بینید بازیها را چه استادانه طراحی و اجرا می کنند: کوردها به جای استان کوردستان در آزربایجان غربی مظلوم با سپاه پاسداران و نیروی انتظامی درگیر می شوند. اعضای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از فرمانده ارشد و رئیس پاسگاه گرفته تا سرباز صفر، هرگز کورد و فارس و گیلک و تالش و لر و مازنی و لک و لار و تات و خلاصه غیر تورک و غیر آزربایجانی نیستند. هرگز نیستند. بلکه همه و همه و همه تماماً از تورکان آزربایجان هستند که با برنامه ریزی دقیق و حساب شدۀ خبیثانه و جانیانه و خائنانۀ حاکمیت ضد تورک و ضد آزربایجان جمهوری شیطانی به آزربایجان غربی و کوردستان فرستاده می شوند، حال نوبت شیاطین گشادتنبان کورد است: به بهانۀ مبارزه با جمهوری شیطانی ایران، به حمله به پاسگاههای نیروی انتظامی و پادگانهای سپاه و روستاهای بی پناه تورک نشین آزربایجان غربی می پردازند یا از دور نیروهای سپاهی و نیروی انتظامی و اهالی بی گناه تورک روستاهای تورک نشین آزربایجان غربی را به گلوله می بندند؛ می کشند و کشته می شوند. تا این جا فهمیدیم که نبرد نه بین جمهوری شیطانی ایران و کوردهای شیطان تروریست بلکه در اصل بین کوردهای تروریست و تورکان مظلوم آزربایجان است. اگر این تورکها سرباز باشند، چه سرباز سپاه پاسداران و چه سرباز نیروی انتظامی و چه ارتش، همه می دانند که در ایران اهریمنی «خدمت سربازی اجباری است». حال اگر فرزند من هم به سربازی نرود و فرزندان برومند عباس لسانی هم در ایران به سربازی نروند (برای مثال گفتم)  دیر یا زود دستگیر شده و با پرونده سازی و توبیخ و تنبیه و اضافه خدمت به سربازی اعزام می شوند. می خواهم تأکید کنم که سربازی در ایران از طرف حاکمیت به زور و اجبار است و مأموران نیروی انتظامی و نظامی حاکمیت هرگز و هرگز و هرگز به خوشی و نرمی با کسی که به خدمت سربازی نرفته رفتار نمی کنند، بلکه به محض این که بفهمند کسی سربازی نرفته دستگیر، توبیخ و تنبیه می کنند و اضافه خدمت کلان نیز در همان اوّل می زنند و به زور به سربازی اعزام می کنند. کجا؟ باید بگویم صد در صد، تأکید می کنم صد در صد اعزام سربازان به مناطق پر خطر آزربایجان غربی و کوردیستان، مناطقی که جولانگاه کوردهای گشادتنبان ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشر است، از جوانان تورک شهرها و روستاهای آزربایجان جنوبی است. و گشادشلواران تروریست کورد تنها و تنها و تنها تورک می کشند و تبلیغ می کنند که مزدوران رژیم جمهوری اسلامی ایران را می کشیم!!! امیدوارم تا این جا به زبان ساده فهماندم که ابعاد موضوع و بازی شیطانی جمهوری شیطانی و اربابان صلیبی کوردپرست ضد تورک و ضد آزربایجان غربی اش از چه قرار است.

تمامی پان ایرانیستهای ضد تورک و ضد آزربایجان از کوردهای تروریستی که آشکارا، علناً و به طور مسلحانه تمامیت ارضی ایران اهورایی شان را نقض می کنند، که با شعارهای کورش پرستانه و داریوش پرستانه شان بام تا شام از آن و تمامیت ارضی آن (به ظاهر) دفاع می کنند، حمایت علنی می کنند و می کوشند این حملات تروریستی کوردها را به مرزهای ایران حرکتی دموکراتیک و کاملا بشردوستانه و تحسین آمیز جلوه دهند. و جالب است و باز هم جالب است که در این میان فرزندان سرباز تورک قربانی  ملت ما می شوند فاشیست و کوردها می شوند دموکرات و انسان دوست!!! ای عجبا!!! می بینید که ما انسانهای ملت تورک آزربایجان در این ایران اهریمنی در قرن بیست و یکم با چه پدیده های شیطانی رو به رو هستیم؟!! وقتی تروریست متجاوز کورد یک سرباز بی گناه تورک را می کشد  وقتی سر یک نظامی درجه دار یا افسر آزربایجانی بدبخت را که از زور بیکاری و برای رفع گرسنگی تحمیلی حاکمیت جمهوری شیطانی رفته و درجه دار یا افسر نیروی انتظامی یا نظامی ایران شده، از دور با گلوله می زند یا از نزدیک و با کارد و دشنه و از پشت سر و ناغافل می برد در نظر پانفارسهای پان ایرانیست، این کوردهای تروریست نه تنها تروریست و جانی و تجزیه طلب نیستند بلکه این حرکتهایشان به حرکتی الهی و مقدس و انسانی و دموکراتیک تعبیر می شود و بام تا شام در بوق و کرنای بی بی سی فارسی و صدای آمریکا به بیش از 27 زبان زنده دنیا می کنند که آهای جهان بفهم که این کوردهای مظلوم در حالی که به دفاع از ملت کورد می پردازند (؟! در کجا در آزربایجان غربی؟!) چه مظلومانه توسط جمهوری اسلامی ایران به شهادت می رسند!!!  بالعکس با تفاسیر و تعابیر و تبلیغات شیطانی ضد تورک و ضد آزربایجان، فرزندان بی گناه سرباز ما  می شوند تروریست فاشیست!! فرزندانی که به طور اجباری و برای دفاع از ایران اهریمنی در قالب سپاه و نیروی انتظامی و ارتش و غیره به آن جا فرستاده شده و می شوند!! آری! هر که معترض جنایتهای تروریسم کورد در تورکیه و آزربایجان شد در نظر این شیاطین فاشیست است. این تعریف جدید و بدیع و بسیار جالب از «فاشیسم» را حتما به خاطر بسپاریم. خیلی تعریف جالبی است! مگر نه؟! فاشیست در نظر صلیبیها و نوکران پان ایرانیست انها این است: هر تورکی که به تروریستهای کورد و اعمال دموکراتیکشان(؟) اعتراض کند!!!

حال من تورک که فرزندم و فرزندان ملت تورک آزربایجانم توسط توطئۀ خبیثانۀ جمهوری شیطانی ایران به جاهایی فرستاده می شوند که آن جا موجودات دوپای گشادتنبان تروریست انسان کش کورد در کمینشان هستند، به خاطر شهید شدن فرزندان از همه جا بی خبرمان توسط جمهوری شیطانی و کوردها اعتراض می کنم و مقالۀ «کوبانی» خودم را می نویسم:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23803:1393-08-12-04-34-30&catid=2:10&Itemid=18

علاوه بر مانقورتهای خائن خبیث کمونیست شیطان مثل «محسن ابراهیمی» شاغل  در تلویزیون ضد تورک و ضد آزربایجان پان ایرانیست «کانال جدید/ نگاه شما»، بعضی از دوستان ملتچی خودمان هم، که از قضا برایم از دیرباز عزیز و گرامی و حتی گاه الگو بوده و هستند، می آیند و مرا به سؤال و جواب می کشند!!! که چرا مقاله هایت را تورکی نمی نویسی؟! چرا از عوامل رژیم جمهوری اسلامی و از سرکوبگران سپاه پاسداران حمایت می کنی؟! مگر خودت از اونهایی؟!:

http://shameli.blogg.se/2015/august/entry-3.html

یا این که با کدخدامنشی برای سانسور نوشته ها و خفه کردن صدای امثال من به مدیرتهای سایتهایمان در اینترنت توصیه به ظاهر دلسوزانه می کنند و در سایتهایی مثل ایران گلوبال منتشر می کنند و از مانقورتهایی مثل آ. ائلیار در انجا مهر تأیید می گیرند:

http://iranglobal.info/comment/48646

و البته خیلی زود فهمیده می شود که خانم یک فمنیست ضد تورک و ضد آزربایجان است که اصلا روح و مرام حرکت ملی آزربایجان را هنوز درک نکرده و ناگفته های زیادی برای طرح در ایران گلوبال دارد:

http://www.iranglobal.info/node/45367

و این هم یکی از جوابهای من به هر دو ایشان:

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28335:1394-07-25-22-20-12&catid=2:10&Itemid=18

در خاتمه این مقاله باید باز هم مثل سالهای قبل فریاد بزنم: «بهوش آزربایجانی خوابیدن مردن است» «آییق اول آزربایجانلی یاتماق اؤلوم دور» فاش و عیان می گویم و از هیچ دوست و دشمنی ابا و ترسی ندارم: هر کسی در تمامی روستاها و شهرهای در معرض خطر آزربایجان غربی، تأکید می کنم و باز تأکید می کنم : در تمامی روستاها و شهرهای آزربایجان غربی سلاح گرم به هر نحوی از انحا که شده و مسلح  و آماده به جنگ نشود؛ دور روستاهایش و خانه هایش در شهرها، تمهیدات دفاعی از قبیل خندق، چاه، موانع دفاعی مخفی و هر چه به ذهنش بیاید برای دفاع از جان و ناموس و مال و خانه و زندگی و فرزندانش، نکشد، خونش پای خودش است. این بازی خطرناکی که صلیبیان با همراهی کامل نوکر حلق به گوش پان ایرانیستشان و با همکاری کامل رژیم ضد تورک و ضد آزربایجان جمهوری شیطانی برای ما ملت تورک آزربایجان از مدتها پیش کشیده اند و پلان به پلان و مرحله به مرحله اجرا می کنند، بی هیچ شکی بوی خون و نسل کشی می دهد. یقین دارم که خونهایی که در این طرف آراز به دست کوردها و حامیان پانفارس و روس و ارمنی و صلیبی آنها (انگلیس خبیث، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره) ریخته خواهدشد، هزاران لیتر از خون تورکان مظلوم آن سوی آراز بیشتر خواهدبود. نه تنها این خونها را به دست کوردها خواهند ریخت بلکه از میان غیرتورکهای پان ایرانیست ذاتی ضد تورک و ضد آزربایجان در استانهای دو یا چند اتنیکی نیز همین خونها ریخته خواهدشد: در گیلان، در مازندران، در تهران، در کرج، در قزوین، در قم ، در استان مرکزی، همدان و در همه شهرهای ایران اهریمنی نیز خون تورکان آزربایجانی که به لالایی استعمارگران صلیبی خفته اند، بی هیچ شک و گمانی ریخته خواهدشد اگر به هشدارهای امثال ما گوش ندهند. در این شهرها و روستاها درهای خانه های تورکان آزربایجانی با لگد پوتین به پاهای تا به دندان مسلح شده، به زور باز خواهدشد و یورش برای غارت مالها، تجاوز به ناموسها، گرفتن جانها و تصاحب خانه ها حتما و حتما و حتما انجام خواهدشد، هیچ شک و شبهه ای در این که می گویم ندارم. صدها کامنت اینترنتی این پان ایرانیستها را در تمام سایتهای سیاسی شان خوانده و آنالیز کرده ام و این حرف را می زنم. زندگی من و تمام مشغولیتهایم همین رصد دشمنان ملت تورک آزربایجان است. و این را خواب ندیده ام. خیالاتی هم نیستم بلکه آدمی به طور کامل پراگماتیست و علم گرا و رئالیست هستم و با هیچ کس دربارۀ وطن شوخی و تعارف ندارم. هیچ تعارفی ندارم.

 تحرکات نژادپرستان پان ایرانیست غیر فارس ضد تورک و ضد آزربایجان را که در مقابل خواستهای اندک و مسالت آمیز فرهنگی جوانان ملت تورک ما جنجال و آشوبهای ضد تورک و ضد آزربایجان به راه می اندازند در شهرهای حاشیه آزربایجان جنوبی و شهرهای استانهای همجوار آزربایجان جنوبی به عیان می بینیم. اگر برای ملت تورک آزربایجان در شمال ارس ارمنیها را جانی و غنیم کردند، در جنوب ارس علاوه بر کوردها، نژادپرستانی از فارسها، گیلکها، مازندرانیها، تالشها، تاتها، لرها و غیره را مسلح خواهندکرد و به خانه های انسانهای تورکی خواهندفرستاد که یک سده است که گناهی و چاره ای به جز گرسنه نگه داشته شدن  و مهاجرت اجباری به شهرهای نیمه تورک نشین یا غیرتورک نشین از طرف دو حاکمیت نژادپرست ضد تورک پهلوی و جمهوری شیطانی ایران برای سیر کردن شکم خودشان و زن و بچه هایشان نداشته و ندارند.

 حال من که همه اینها را از پیش و به عیان مشاهده می کنم و می بینم وقتی می گویم انسانهای تورک که در این مناطق زندگی می کنند اگر از گلوی خود نزنند و اسلحه تهیه نکنند و برای روز مبادا پنهان نسازند و  لااقل با تهیه اسلحه سرد و تمهید مقدمات جانانه به دفاع از خانه و حیاط و حریم شخصی و جان و ناموس و مالشان نپردازند، انسانهای بدبختی هستند که به لالایی نحس حاکمیت ضد تورک جمهوری اسلامی و حامیان صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجانش خفته اند و خونشان گردن خودشان است، خواهش می کنم که به جای دشمنان جانی و خبیث  ملت تورک آزربایجان، برخی از دوستانمان نگویند که چرا حرکت ملی مسالمت آمیز و دمکراتیک و مظلومانه و انسانی ما را به خشونت سوق می دهی!!! دوستان! با شمایم! اگر خود را به خواب زده اید های!! لطفاً «دوباره» بیدار شوید: خشونت صد سال است شروع شده و ما تورکان آزربایجان در این صد سال همواره نسل کشی شده و می شویم: گاه هزاران هزار و گاه ده نفر ده نفر و گاه یکی یکی. گاه به دست ارتش نژادپرست ایران و گاه به دست گشادشلواران ضد تورک و ضد آزربایجان کورد چه فرقی می کند؟! شما را به خدا نمی بینید؟! آیا قبرستانهای شهرهای تورک نشین آزربایجان جنوبی را نمی بینید یا خود را به ندیدن و بی خبری می زنید؟! مگر یک ملتچی می تواند نسبت به این همه درد ملت خودش بی تفاوت باشد و اسمش را ملتچی بگذارد؟! من باور نمی کنم. من نمی گویم تفنگ بخریم و «حمله کنیم» نه نه نه هزاران بار نه، من می گویم «در شهرهای مرزی دو اتنیکی یا چند اتنیکی آزربایجان جنوبی» و «تمام شهرها و تمام روستاهای در معرض خطر کوردستان و آزربایجان غربی و حتی روستاهای همجوار کوردیستان و آزربایجان غربی در شهرهای همدان و زنگان» همۀ تورکها همه و همه چه نظامی چه غیرنظامی «برای جلوگیری از نسل کشی و دفاع از جان و ناموس و مال و خانه و کاشانه شان» در مقابل تروریسم کورد و نژادپرستان پان ایرانیست از هر ملتی، باید و باید و باید مسلح شوند. صرفا به خاطر دفاع دفاع دفاع دفاع دفاع دفاع دفاع و باز هم می گویم: دفاع! آگاه باشید آن کسانی که ما را به خاطر دفاع از جانمان در مقابل تروریستهای تا به دندان مسلح جانی فاشیست می نامند خود فاشیست و راسیست و تروریست هستند. اما رسانه در دست آنهاست و ما مبارزان راه آزادی ملت تورک آزربایجان جنوبی چه بخواهیم دائم خودمان را، همان گونه که هستیم دموکرات و صلح طلب و مسالت جوی جلوه دهیم، و چه مثل من بر لزوم دفاع جانانه ار جان و مال و ناموس و خانه و خاک ملتمان توصیه کنیم، بی شک  ملت ما را نسل کشی خواهندکرد و نسل کشی کنندگان ما را به تمام جهان «دموکرات» و «حق طلب» و «طرفدار حقوق بشر» معرفی خواهندکرد.  در آخر توضیح می دهم: در موقع نوشتن این مقاله و هیچ مقاله دیگری به هیچ وجه اسیر احساسات نبوده و نیستم و در کمال آرامش و عقل و منطق و با دلی مطمئن اینها را نوشتم. باشد که بیدار کند خوابیدگانمان را و دوباره بیدار کند بیداران ما را!!! والسلام.

 اوجالان ساوالان – یکشنبه 13/04/1395        2016/07/03

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter