English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

برگزاری دادگاه منصور حسین نژاد*****

آذوح: دادگاه منصور حسین نژاد در تبریز برگزار گردید.

به گزارش آذوح منصور حسین نژاد فعال ملی آزربایجان که در مورخ 11 تیر ماه 95 در تبریز بازداشت گردید پس از 4 روز بازداشت با وثیقه 25میلیونی آزاد شد.

وی در یادبود جان باختگان بمبگذاری تروریستی در فرودگاه آتاتورک ترکیه، در جلوی سفارت ترکیه در تبریز حضور یافته بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر و به صائب تبریز انتقال داده شد.

گفتنی است دادگاه وی در شعبه ی یک بازپرسی دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتحی برگزار گردید.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter