English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

حدود 19 تن در پیرانشهر (خانا) بازداشت شدند*****

آذوح: بازداشت سیستماتیک شهروندان در آذربایجان جنوبی از چند هفته قبل وارد مرحله‌ی جدیدی شده است.

در دو هفته ی گذشته نزدیک به 19 نفر در شهرستان پیرانشهر (خانا) در استان آذربایجان‌غربی بازداشت شده‌اند.

نهادی که اقدام به بازداشت و بازجویی از این تعداد شهروند کرده است، اداره‌ی کل اطلاعات در اورمیه می‌باشد.

در میان بازداشت‌شدگان برخی شخصیت‌های مذهبی نیز دیده می‌شوند.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter