English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

طی 8 سال گذشته: رشد بودجه مصوب شهرداری "تبریز" نصف بودجه کلانشهر های "اصفهان" و "شیراز"

آذوح: میزان رشد بودجه کلانهشهر تبریز بین سال های 1388 تا 1395 با 289 درصد رشد معادل نیمی از رشد بودجه مصوب کلانشهر هایی مثل اصفهان و شیراز بوده است.

به گزارش نصر، بر اساس آمار سایت کلانشهرها، به طور متوسط جمع کل بودجه مصوب کلان‌شهرها 250درصد رشد داشته است.  دومین بودجه بالای مربوط به کلانشهر مشهد است که در سال جاری بو.دجه مصوب آن 10 هزار میلیارد تومان است.

بر اساس آمار موجود طی دوره 8 ساله سال‌های 88 تا 95 بودجه تهران 147 درصد، تبریز 289، مشهد 534، اصفهان 567 و شیراز 612 درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس این گزارش بودجه کلانشهرها سالانه به طور متوسط بین 15 تا 35 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط به مشهد و اصفهان کمترین آن مربوط به تهران بوده است.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter