English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

کودتای ترکیه: ۷۵۸ تن از سربازان بازداشت شده آزاد شدند

آذوح: ۷۵۸ تن از سربازانی که در پی کودتای ترکیه بازداشت شده بودند با حکم دادستانی این کشور آزاد شدند.

خبرگزاری دولتی ترکیه، آنادولو عصر شنبه ۳۰ ژوئیه/ ۹ مرداد  گزارش داد که قاضی دادگاهی در استانبول با «غیرضروری» خواندن بازداشت این سربازان، حکم آزادی آنها را صادر کرد.

این سربازان که در میان آنها نام دانشجویان ارتش نیز دیده می‌شود به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه بازداشت شده بودند.

دادستانی استانبول برای «تکمیل تحقیقات» پیرامون کودتا حکم به دستگیری آنها داده بود.  آنها پس از آنکه شهادت‌نامه‌های خود را نوشتند با حکم دادستانی آزاد شدند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter