English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

ابراهیم نوری: از روز یکشنبه اعتصاب غذای خشک را آغاز می کنم*****

آذوح: فعال ملی آذربایجان از ادامه ی اعتصاب غذای خود خبر داد.

به گزارش آذوح ابراهیم نوری که در هفتمین روز اعتصاب غذای خود به سر می برد با ارسال نامه از از زندان تاکید کرد تا حصول نتیجه به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

این فعال ملی آذربایجان خاطرنشان کرده است از روز یکشنبه ی هفته ی آینده یعنی روز 11م اعتصاب، دست به اعتصاب خشک زده و از خوردن آب نیز خودداری خواهد نمود.

گفتنی است این جوان شجاع آذربایجانی که روز 27 تیر سال جاری بازداشت گردید از 7 مرداد در اعتراض به روند غیرقانونی پرونده اش اعتصاب غذای خود را آغاز نموده است.

وی که از سوی شعبه دوم بازپرسی دادگاه اهر احضار شده بود، پس از حضور در شعبه مذکور با دستور بازپرس «فاضلی» بازداشت شد. اتهام این فعال سیاسی ترک “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی” تفهیم شده است.

متن نامه ی وی به شرح زیر است:

"ما در مملکتی زندگی می کنیم مملو از ابهام ها و سوالات ناجواب، مملکتی که در آن شاکی به طور راحت تر و آسوده خیالی بدون هیچ گونه محدودیت اجرایی به اسم مدعی العمومی در هر لحظه و مکان در مقابل رفتارهای قانونی فعالین ملی و مدنی آذربایجان هر روز افرادی را با اتهام های متفاوت و واهی و کاذب دستگیر و با هزاران نوع ابزار و متد مورد بازجویی، تفتیش عقیده و آزارهای جسمی، روحی و معنوی قرار می دهند و النتیجه هیچ ارگانی علی الخصوص در راس امور که قوه قضاییه بعنوان پاسدار حریم انسانهاست پاسخگو نیست؟

در واقع اگر مساله را کمی کنکاش بنماییم شاهد وضعیت اسفباری آن هم از سوی قوه قضاییه که در اصل بلندگوی عدالت می باشد خواهیم بود، قوه ای که در اصل عمل، جزء اطاعت امر از ضابطین مذبورخویش کارکرد خاصی را تا به حال نداشته و ندارد.

در روند پرونده جمع شده از سوی ضابطین قضایی در حق بنده نیز غیر از اتهامات واهی طی سالیان متمادی تا به کنون چیز دیگری هویدا نیست که با صراحت هرچه تمام تر اذعان می دارم که حاضر به مشارکت در جلسه دادگاه علنی برای اثبات حقانیت راه و فکرمان هستم.

در این نوشته مختصر ضمن ادای شراین دینی به عنوان یک ترک مسلمان تمامی قضات را، امر به عدالت و نهی از بی عدالتی نموده و استقلالیت نهادی اش را در روزهای آتی امیدوارم.

در سخن آخر این پاره نوشته اعلام می دارم که در ادامه اعتصاب غذایم تا صدور حکم براعت که نقطه شروع اش از یازدهمین روز اعتصاب می باشد دست به اعتصاب خشک زده و کما الغیر در حصول نتیجه قانونی، با کمال عشق به وطن ابدی ام آذربایجان، جان به جان آفرین تسلیم نموده، آزاد به دنیا آمده و آزادانه چشم از جهان فرو خواهم بست.

زنده باد آزادی

ابراهیم نوری(ایتگین) - زندان اهر"

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter