English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

ابراهیم نوری، جوان رشید آذربایجان، در دهمین روز اعتصاب: 29 بار بازداشت در 12 سال*****

آذوح: ابراهیم نوری در دهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد.

به گزارش آذوح این فعال ملی آذربایجان در نامه ای که از زندان به بیرون ارسال کرده است بیان داشته: "از روز یکشنبه اعتصاب غذای خشک را آغاز می کنم."

این جوان شجاع آذربایجانی که روز 27 تیر سال جاری بازداشت گردید از 7 مرداد در اعتراض به روند غیرقانونی پرونده اش اعتصاب غذای خود را آغاز نموده است.

وی که از سوی شعبه دوم بازپرسی دادگاه اهر احضار شده بود، پس از حضور در شعبه مذکور با دستور بازپرس «فاضلی» بازداشت شد. اتهام این فعال سیاسی ترک “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی” تفهیم شده است.

این فعال ملی با قرار 30 ميليوني تومان روانه زندان اهر شده است.

گفتنی است ابراهیم نوری در سالیان گذشته به دفعات از سوی ماموران امنیتی ایران بازداشت گردیده است. بخشی از این دستگیریها به شرح زیر است:

83/07/16 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (جهت بازجویی)

84/11/30 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت روز جهانی زبان مادری)

85/09/20 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت سالروز تشکیل حکومت آذربایجان)

85/12/02 بازداشت توسط حفاظت سپاه (به مناسبت روز جهانی زبان مادری و اخراج از مدرسه به مدت 3 روز)

86/02/27 بازداشت توسط اداره اطلاعات (اولین سالگرد قیام اعتراضی ملت آذربایجان)

86/03/01 بازداشت توسط اداره اطلاعات (اولین سالگرد قیام اعتراضی ملت آذربایجان)

86/06/30 بازداشت توسط حفاظت سپاه (به مناسبت گشایش مدارس)

86/08/15 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت سالگرد شهادت سردار ملی)

86/09/21 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت سالگرد تشکیل حکومت ملی آذربایجان)

86/12/01 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت روز جهانی زبان مادری)

87/02/19 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت روز دانشجویی آذربایجان و اخراج از مدرسه به مدت یک هفته)

87/03/01 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت دومین سالگرد قیام اعتراضی ملت آذربایجان)

88/01/18 صدور 11 ماه حبس تعزیری به مدت 5 سال تعلیق به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی قوه قضاییه

88/03/01 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی (به مناسبت سومین سالگرد قیام اعتراضی ملت آذربایجان)

88/11/30 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت روز جهانی زبان مادری)

89/02/31 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی (به مناسبت چهارمین سالگرد قیام اعتراضی ملت آذربایجان)

89/04/18 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی (مبنی بر شکایت اداره مربوطه)

89/10/02 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (جهت بازجویی)

90/02/19 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت روز دانشجویی آذربایجان)

90/03/18 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی (مبنی بر شکایت اداره مربوطه)

90/06/12 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت اعتراض به خشکاندن دریاچه اورومیه)

90/06/18 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی (به مناسبت برپایی جشن در سطح شهر به علت پیروزی تیم تراکتورسازی)

90/07/25 بازداشت در استادیوم یادگار امام تبریز و انتقال به کلانتری 12 طالقانی

91/03/06 بازداشت توسط اداره اطلاعات (به مناسبت ششمین سالگرد شهادت فعالین ملی و مدنی سولدوز در قیام اعتراضی ملت آذربایجان)

91/11/09 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی و انتقال به زندان اهر از سوی قوه قضاییه به اتهام تشویش اذهان عمومی جهت برهم زدن امنیت داخلی کشور

92/12/01  بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی و انتقال به زندان اهر از سوی قوه قضاییه به اتهام تشکیل گروه و دسته جات علیه امنیت داخلی به مناسبت روز جهانی زبان مادری

94/04/19 بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه (به مناسبت روز جهانی قدس)

94/08/21 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی و انتقال به زندان اهر از سوی قوه قضاییه به اتهام تجمع غیر قانونی جهت برهم زدن امنیت داخلی و عمومی کشور به مناسبت تجمع اعتراضی به برنامه شنیع و نژاد پرستانه فیتیله

95/04/10 بازداشت توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی (به مناسبت روز جهانی قدس)

95/04/27 احضار از سوی قوه قضاییه و انتقال به زندان اهر به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب بر ضد امنیت داخلی و خارجی

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter